Loading Posts...
cuando usar el ventolin €113.45

Kolejne zmiany w ustawie VAT czekają na podatników. Rząd wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 r. Co rozumieć pod tym pojęciem? Czy będzie to obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców? Zapraszamy do lektury.

 Na czym polega split payment?

Istotą tego mechanizmu jest rozdzielenie (przez system bankowy) na dwa rachunki pojedynczej płatności (jednego przelewu) za nabyty towar lub usługę. Zapłata w kwocie netto będzie wpływać na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Z kolei zapłata odpowiadająca kwocie VAT, będzie wpływała na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT.

Dlaczego Ministerstwo Finansów zdecydowało się na takie rozwiązanie? Podstawowym zadaniem mechanizmu podzielonej płatności jest po prostu uszczelnienie podatku VAT. Ma się przyczynić także do zapewnienie większej stabilności wpływów z tego podatku oraz uskutecznić działania z nieuczciwymi przedsiębiorcami, którzy unikają płacenia VAT.

Split payment będzie mieć zastosowanie jedynie w transakcjach wykonywanych na rzecz innych podatników. Przedsiębiorca nie będzie mógł zastosować tego mechanizmu w transakcjach z konsumentami. Dodatkowo Ministerstwo Finansów nie narzuca obowiązku korzystania z tej metody. Decyzja o rozdzieleniu płatności będzie należała do nabywcy towarów i usług.

Rachunek VAT do każdego konta

W jaki sposób przedsiębiorca decydujący się na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności ma uzyskać oddzielny rachunek? Ministerstwo Finansów zapowiada, że rachunek VAT będzie obowiązkowo zakładany przez banki i kasy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w SKOK.

Rachunek z kwotą VAT oraz środki na nim zgromadzone będą należały do przedsiębiorcy, jednak cele, na jakie podatnik będzie mógł je przeznaczać będą ograniczone (będą to np. zobowiązania VAT do urzędu skarbowego).

Ważną informacją jest także sprzeciw komisji finansów publicznych postulatom sektora bankowego, aby za prowadzenie rachunku VAT były pobierane dodatkowe opłaty. Kwestia ta pozostaje jednak nadal otwarta.

Jest to jednak o tyle istotna kwestia, że zgodnie z projektem, banki automatycznie utworzą dedykowane konta do obsługi VAT wszystkim podatników w ramach prowadzonych lub nowo uruchamianych firmowych rachunków bankowych. Powstanie także nowy wzór polecenia przelewu wymagający podania numeru NIP dostawcy, numeru opłacanej faktury, kwot netto i VAT.

Kto zyskuje?

Zdaniem Ministerstwa Finansów mechanizm podzielonej płatności to idealne narzędzie do wykazania, że nabywca podczas transakcji dochował należytej staranności, dbając tym samym o bezpieczeństwo naliczonego VATu. Jeżeli podatnik zażąda zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT, otrzyma go we wcześniejszym terminie. Okres ten wyniesie 25 dni bez możliwości przedłużenia. Wobec podatników decydujących się na ten mechanizm nie będą miały zastosowania przepisy związane ze stosowaniem niektórych sankcji oraz nie będą wykorzystywane regulacje o odpowiedzialności solidarnej.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2018 r.. Wyjątek stanowią artykuły, które zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, umożliwiających bankom i SKOK-om otwarcie rachunków VAT do rachunków prowadzonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Jakie inne zmiany czekają na nas w 2018 r.?

5.00 śr ocena (99% wynik) - 9 liczba głosów

Show 3 comments

15 grudnia, 2017
0

Zmiana ta wydaje się być korzystna Państwa, ale czy dla przedsiębiorców również?
Na pewno wygeneruje wiele dodatkowych problemów, ale każde nowości mają swoje dobre i złe strony, które trzeba zaakceptować 🙂

15 grudnia, 2017
0

Wartym wspomnienia przy tym artykule jest jeszcze przebudowa art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług,

18 grudnia, 2017
0

Wyłudzenia VAT uderzają we wszystkich obywateli, więc uszczelnianie na pewno jest potrzebne i osobiście wolę rozwiązania tego typu niż szare smutne Panie chodzące od drzwi do drzwi, poszukujące zaginionych kwot, wiele miesięcy po fakcie. Tylko trzymam kciuki, żeby wdrożony system przypominał panele najlepszych banków, a nie technologię z przed 10 lat.

Leave a Comment

Loading Posts...