Loading Posts...
ventolin facebook €97.71

ZUS wprowadza bardzo praktyczne udogodnienie, na którym zyskają przedsiębiorcy. Już od 1 stycznia 2018 roku składki będą opłacane zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku. W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje.

Ci, którym przyszło zostać płatnikami składek ZUS, doskonale wiedzą, jak skomplikowane jest ich uiszczanie. Kilka przelewów w miesiącu, do każdego z nich należy podać całą listę danych. Od przyszłego roku to się zmieni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdraża e-Składkę – system, który proporcjonalnie rozdzieli naszą wpłatę na wszystkie rodzaje składek na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

Wprowadzenie nowych rozwiązań ma na celu przede wszystkim wprowadzenie porządku w budżecie. Obecnie składki odprowadza prawie 7 mln płatników. Każdy z nich dokonuje czterech wpłat miesięcznie. ZUS rozpoznaje przelewy po identyfikatorze. Wystarczy błąd w jednym znaku, żeby wpłata była nie do rozpoznania. ZUS prowadzi postępowania wyjaśniające setki tysięcy niezidentyfikowanych wpłat na miliony złotych rocznie (w roku 2016 było to ok. 328 mln złotych). Od nowego roku identyfikatorem każdego płatnika będzie jego indywidualny numer rachunku składkowego. Będzie więc jasne, kto dokonał wpłaty.

Co dokładnie ulegnie zmianie?

Przede wszystkim, każdy płatnik otrzymuje indywidualny numer rachunku listem poleconym wraz z wszelkimi informacjami. Takie listy są rozsyłane do wszystkich podmiotów od początku października bieżącego roku. Jeżeli nie otrzymasz swojego numeru do 31 grudnia – koniecznie zgłoś taką informację. Rachunki, z których płatnicy korzystali do tej pory, zostaną zamknięte wraz z końcem bieżącego roku. Od 1 stycznia uiszczamy wpłaty już tylko na nowy numeru rachunku, również te z roku 2017 i lat wcześniejszych.

Indywidualny numer rachunku składkowego to 26 znaków, na które składa się i zawiera numer NIP płatnika (10 ostatnich cyfr) oraz numer identyfikujący ZUS (cyfry od trzeciej do dziesiątej). Dlatego też ważne jest, aby każdy podmiot zweryfikował swój przydzielony numer. Wszelkie nieprawidłowości należy jak najszybciej zgłosić.

W ramach jednego przelewu dokonuje się opłaty za:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przypadku zaległości na koncie, najnowsza wpłata zostanie rozliczona na poczet najstarszych należności w kolejności jak wyżej. Pozwoli to na uniknięcie odsetek naliczanych za zwłokę.

W przelewie podajemy nadawcę oraz odbiorcę płatności, wpłacaną kwotę składki oraz przydzielony numer rachunku. To naprawdę niewiele w porównaniu z obecnymi wymaganiami ZUSu. Dla porównania, aby dziś dokonać wpłaty za tylko jedną składkę, należy podać wszystkie dane (NIP, REGON, PESEL, nazwę podmiotu, imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu), okres rozliczeniowy (miesiąc, rok), numer decyzji / umowy / tytułu wykonawczego.

Korzyści

  • wszystkie nasze wpłaty będą księgowane od razu na jednym koncie, przez co unikniemy niejasności i opóźnień,
  • jedna wpłata zamiast trzech czy czterech – na pewno żadnej nie przeoczymy, ograniczymy też koszty za dokonywanie przelewów,
  • mniej formalności przy dokonywaniu przelewu, przelew będzie wyglądać jak każdy inny – wystarczą 3 podstawowe informacje,
  • rozliczanie wpłat w pierwszej kolejności na poczet zaległych.

Więcej informacji można uzyskać w placówkach ZUS i w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 oraz na stronie internetowej www.zus.pl/eskladka.

Polecamy również założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) www.zus.pl/pue.

4.82 śr ocena (96% wynik) - 11 liczba głosów

Show 9 comments

7 listopada, 2017
0

Usprawnienia zawsze są pożądane. Miejmy nadzieję, że w praktyce system będzie działa tak jak zakłada teoria. Trzymajmy kciuki!

7 listopada, 2017
0

Bardzo fajne rozwiązanie. Miło czytać o tym, że wprowadza się takie usprawnienia dla klientów 🙂

7 listopada, 2017
0

Bardzo dobre rozwiązanie!

7 listopada, 2017
0

Bardzo czytelnie opisane nowe przedsięwzięcie. Usprawnienia te na pewno będą ułatwieniem dla niejednego przedsiębiorcy.

7 listopada, 2017
0

Jestem na TAK! Ciekawi mnie jednak czy ZUS przygotowany jest na omyłkowe wpłaty dokonywane z „przyzwyczajenia” a może już na etapie chęci wysłania przelewu nie będzie takiej możliwości ? Wiem, ze to nie jedyne zmiany planowane na 2018 r. – czekam zatem na więcej wiadomości :).

7 listopada, 2017
0

W końcu jakieś sensowne rozwiązanie ze stron u ZUSu. Oby system dobrze działał.

7 listopada, 2017
0

Mam nadzieję, że system sprawdzi się w praktyce – są to na pewno zmiany na plus. Pozdrawiam

16 listopada, 2017
0

Zdecydowanie zmiany dokonane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowią swego rodzaju udogodnienie dla przedsiębiorców, dla których ten „urząd” kojarzy się negatywnie. Może z czasem zmienimy o nim zdanie.

30 listopada, 2017
0

Uważam, że takie usprawnienie ze strony ZUS’u powinno być wprowadzone już dawno, ale nie ma co narzekać trzeba wierzyć, że w praktyce również będzie to dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców.

Leave a Comment

Loading Posts...