Loading Posts...
czy możesz użyć wygasłego ventolina €149.50

W 2018 r. w życie wejdą uproszczenia dotyczą przepisów w prawie podatkowym i gospodarczym nazwane „50 uproszczeń dla biznesu”.  Czy faktycznie nowelizacje ułatwią życie przedsiębiorcom? Czego dokładnie będą dotyczyć?

Do ustaw o PIT, VAT czy Ordynacji podatkowej trafi część z 50 zmodyfikowanych uprawnień, zwolnień podatkowych i odciążeń biurokratycznych – rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi na co dzień do czynienia mają przedsiębiorcy. Większość rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Czego m.in. dotyczyć będą zmiany?

Ulga na „złe długi”

Uproszczenia przewidują mi.in polepszenie sytuacji wierzycieli, którzy borykają się z problemem kontrahentów nieterminowo regulujących płatności. Obecnie podatek dochodowy płacony jest przez przedsiębiorcę od każdej wystawionej faktury, nawet, jeżeli nie została ona opłacona. Dłużnik natomiast może taką fakturę zaliczyć do kosztów.

Jak czytamy w uzasadnieniu do omawianego projektu, „zaistniała potrzeba dokonania zmian w celu poprawy płynności przedsiębiorstw i zmniejszenia zatorów płatniczych”. Projekt przewiduje, że wierzyciele mogliby odejmować od podstawy opodatkowania wartość długu, jeśli w ciągu 120 dni od ustalonego na fakturze czy w umowie terminu jej płatności dłużnik go nie spłaci, a sam wierzyciel nie dokona jego zbycia. Jednocześnie dłużnik musiałby powiększyć podstawę opodatkowania. Modyfikacja podstawy opodatkowania miałaby się odbywać za okres rozliczeniowy, w którym minął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Takie rozwiązanie zyskało nazwę ulgi na ,,złe długi”. Aktualnie możliwość odzyskania VAT od nieuregulowanej faktury to czas co najmniej 150 dni od jej wystawienia. Ten zapis ma być zmodyfikowany, a czas skrócony do 120 dni.

Więcej interpretacji ogólnych

Kolejnym uproszczeniem skierowanym do przedsiębiorców jest także uporządkowanie interpretacji podatkowych. Aktualnie często można natrafić na interpretacje indywidualne sprzeczne z orzecznictwem. Pakiet zmian miałby wprowadzić wydawanie interpretacji ogólnych, wtedy, gdy pojawi się interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, która jednocześnie zawiera stanowisko rozbieżne z dotychczasowym zdaniem fiskusa.

Interpretacja ogólna jest informacją, wydawaną z inicjatywy ministra finansów, skierowaną do wszystkich podatników oraz urzędów skarbowych, która rozwiązuje kontrowersyjne zagadnienia podatkowe i daje pełną ochronę wszystkim, którzy się do niej zastosują.

Nowe zastosowanie interpretacji ogólnej w praktyce budzi jednak wątpliwości. Dlaczego?  W projekcie brakuje zapisu, że interpretacja ogólna miałaby uwzględniać treść wyroku. Ponadto od początku 2017 r. zostały wydane jedynie 4 takie interpretacje. Minister finansów od 2017 r., po wprowadzeniu „Pakietu 100 zmian dla firm” może wydawać objaśnienia podatkowe, tłumacząc w nich niezrozumiałe przepisy prawa podatkowego. Stosując się do takiego objaśnienia przedsiębiorca jest chroniony na podobnej zasadzie jak w przypadku interpretacji podatkowej. Do tej pory jednak objaśnienie podatkowe pojawiło się jedynie… jedno.

Zwrot VAT bez wniosku

Projekt „50 uproszczeń dla biznesu” przewiduje także ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, mianowicie zniesienie obowiązku składania wraz z deklaracją VAT wniosku o zwrot podatku. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów taki wniosek mają obowiązek składać m.in. podatnicy, którzy ubiegają się o zwrot w trybie przyspieszonym, tj. 25 dniowym. Z drugiej jednak strony podatnicy muszą spełnić inne, dodatkowe obowiązki, np.  dostarczać fiskusowi potwierdzenie zapłaty podatku przelewem.

W kosztach wartość pracy małżonka  i strata w całości

Zmiany te choć odległe w czasie (miałyby wejść w życie dopiero 1 stycznia 2019 r.), to jednak warto o nich wspomnieć. Projekt nowelizacji upraszcza bowiem proces rozliczania przez podatnika straty a także zatrudniania małżonka.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, jeżeli przedsiębiorca wykaże stratę z działalności w danym roku, nie może jej rozliczyć wcześniej, niż w ciągu dwóch lat. Strata nierozliczona przez 5 lat przepada.

Nowelizacja zakłada także możliwość uzyskania rozliczenia straty poniesionej jednorazowo w kwocie do 5 mln zł.

Zmiany mają także dotyczyć wpisywania w koszty wartość pracy zatrudnianego małżonka, małoletniego dziecka oraz małżonków oraz małoletnich dzieci wspólników, bez względu na formę ich zatrudnienia. Obecnie przepisy tego zabraniają. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że takie rozwiązanie przyczyniłoby się do oszczędności nawet ponad 15 tys. zł przy rocznej pensji małżonka na poziomie 104 tys. zł.

Powyższe to naturalnie jedynie część zapowiadanych zmian. Projekt przewiduje nowelizację aż 19 ustaw regulujących zróżnicowane obszary, m.in. podatki, relacje pracownik-pracodawca czy funkcjonowanie spółek prawa handlowego.

 

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...