Loading Posts...
kup ventolin w Chinach €79.23

Na początku przyszłego roku przedsiębiorcy tradycyjnie muszą przygotować na szereg zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów. Tym razem będą one dotyczyły podatku VAT i odnosiły się bezpośrednio do mikroprzedsiębiorstw. 1 stycznia 2018 r. wchodzi tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Co to będzie oznaczało w praktyce? Na co się przygotować?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)? To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. JPK od 01.07.2017 obejmuje duże przedsiębiorstwa, od 01.01.2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa, od 01.01.2018 – również mikroprzedsiebiorstwa.

Kto składa JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmować będzie mikroprzedsiębiorców.

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Kiedy złożyć JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Na przykład:

 • do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
 • do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

Jak złożyć JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Więcej szczegółów na Stronie Ministerstwa Finansów.

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, w związku z tym niezłożenie go w terminie będzie powodowało grzywny o charakterze karno-skarbowym. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Jak rozróżnić te dwie kwestie? Jeżeli wartość uszczuplenia należności podatkowej przekraczać będzie 10 000 zł, będzie to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się także pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna?

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. jest to:

 • od 200 zł do 4000 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
 • od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

 • od 666,60 do 5 332 800 zł kara wymierzona nakazem sądu,
 • od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie miał min. 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możliwości będzie wiele, będzie mógł je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można będzie także zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Dzięki temu przedsiębiorca uniknie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Jak określić rozmiar przedsiębiorstwa? Poniżej mała ściąga:

Mikro-przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa
Mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 mln euro Mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót netto nie przekracza 10 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 mln euro Mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót netto nie przekracza 50 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza 43 mln euro Od 250 pracowników lub roczny obrót netto przekracza 50 mln euro oraz suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro

 

Jakie inne zmiany czekają na nas w 2018 r.?

 

5.00 śr ocena (99% wynik) - 2 liczba głosów

Show one comment

30 listopada, 2017
0

Nie sądziłam, że kara za wykroczenie skarbowe może wynieść nawet do 40 000 zł. Bardzo ciekawy artykuł i dużo nowych informacji jak dla mnie.

Leave a Comment

Loading Posts...