Loading Posts...
kto stworzył ventolin €144.81

Rejestracja podatnika VAT

Przy zakładaniu własnej firmy, robota papierkowa związana z jej poprawnym prowadzeniem początkowo może przyprawiać o dreszcze. Jednym z ważniejszych elementów związanych z tą mało przyjemną zabawą jest rejestracja podatnika VAT. Jak w takim razie poprawnie i sprawnie się za to zabrać?

Definicja

Po pierwsze primo, należałoby przytoczyć samą definicję podatku VAT. Najprościej rzecz ujmując, jest to podatek odprowadzany od towarów i usług (PTU), dotyczący zarówno konsumentów, jak i sprzedawców, gdyż jego wartość doliczana jest do każdej transakcji.

Podatek VAT obejmuje m. in.:

 • import towarów;
 • eksport towarów;
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem
  na terytorium kraju (dotyczy krajów Unii Europejskiej);
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Rejestracja

Rejestracja podatnika VAT jest czynnością obowiązkową. Całość procesu kieruje się ogólną zasadą – jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje działalności, która nie podlega zwolnieniom z VAT (np. sprzedaż alkoholu i papierosów), to nie musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT. Mimo tego musi jednak rejestrować każdą sprzedaż.

Podatnikiem VAT staje się niezależnie od złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z obowiązku rejestracji zwolnione są podmioty, których obroty nie przekraczają kwoty określonej w art. 113 ust. 1, wynoszącej w 2018 r. – 200.000zł.

Czynności

 • wypełnienie formularza VAT-R;
 • rejestracja jako podatnik czynny (polega na złożeniu wypełnionego wcześniej formularza VAT-R), bądź rejestracja jako podatnik zwolniony (przedsiębiorca zostaje zwolniony ze złożenia formularza VAT-R);

Zwolnienie z czynności rejestracji podatnika VAT uzależnione jest od wielu czynników, przykładowo zwolnienia tego typu przysługują firmom rozpoczynającym działalność w bieżącym roku podatkowym.

Dokumenty

Przy rejestracji VAT należy dysponować:

 • potwierdzeniem wpisu do KRS, bądź innego rejestru (np. ewidencji działalności gospodarczej);
 • potwierdzeniem nadania NIP;
 • potwierdzeniem nadania REGON;
 • potwierdzeniem uprawnienia do korzystania z dzierżawionego lokalu;
 • potwierdzeniem umowy dotyczącej powstania firmy/przedsiębiorstwa itp.;
 • potwierdzeniem umowy współpracy z bankiem (numer konta potrzebny w kwestii przesyłki zwrotu podatku);
 • potwierdzeniem pełnomocnictwa w przypadku, kiedy zgłoszenie ma zostać dokonane przez pełnomocnika.

Na podstawie dokonania wszelkich wymaganych czynności, naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek wydać oświadczenie, czy dany podmiot zostanie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy też zwolniony. Rejestracja podatnika VAT jest czynnością niezbyt przyjemną, aczkolwiek konieczną – nie zapominajmy o tym!

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Sprzedaż internetowa a obowiązek podatkowy

Formy opodatkowania firmy – którą wybrać?

Obowiązki prawne przedsiębiorcy

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...