Loading Posts...
ventolin srce €49.41

Prowadzenie firmy bez jej rejestracji – konsekwencje

 

Szara strefa w Polsce ulega zmniejszeniu, ale wciąż wiele osób decyduje się na działalność bez rejestracji, prowadzenia księgowości, odprowadzania składek i podatków. Czy grożą im w związku z tym poważne konsekwencje?

Kary za niezarejestrowanie firmy

Takie działanie może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo. Za wykroczenie zostanie uznana sytuacja, w której narazimy Skarb Państwa na straty do kwoty około 9200zł.

Jej przekroczenie uznane już będzie za przestępstwo, za które grozi kara w wysokość nawet kilkunastu milionów złotych. 

Kasa fiskalna

Istnieje grupa przedsiębiorców, których obowiązkiem jest posiadanie kasy fiskalnej. W przypadku wykroczenia, mandaty wahają się w przedziale od 185zł do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli brak kasy fiskalnej zostanie uznany za przestępstwo skarbowe, wówczas nałożona zostaje sankcja w powyżej 600zł oraz zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% wartości podatku od towarów i usług za okres, w którym popełniono przestępstwo.

Brak kasy fiskalnej to nie tylko ogromne kary finansowe, ale również utrata ulgi na kupno sprzętu.

Składki ZUS

Odprowadzanie składek ZUS jest często omijane – szczególnie przez młodych przedsiębiorców. Niestety, w tym przypadku konsekwencje mogą być równie poważne, co w przypadku braku kasy fiskalnej. Naliczone zaległe składki trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Co więcej, nałożona zostaje dodatkowa kara stanowiąca 100% zaległości lub kara grzywny do 5000zł.

Nieopłacanie składek ZUS skutkuje również brakiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Podatek dochodowy

W przypadku podatku dochodowego, na przedsiębiorcy leży obowiązek wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Opłaty uiszcza się co miesiąc lub kwartał. Kwota podatku obliczana jest na koniec roku i w zależności od wysokości przedsiębiorca otrzymuje zwrot lub musi dopłacić brakującą różnicę.

Niepłacenie podatku dochodowego wiąże się z nałożeniem mandatu lub kary w wysokości 75% przychodów z nieujawnionych źródeł. Jakiekolwiek ulgi zostają zabrane. Niezwykle ważne jest więc skrupulatne prowadzenie księgowości i zachowanie całej dokumentacji, która będzie potrzebna do wykazania w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego.

Prowadzenie działalności bez jej rejestracji wiąże się z dużymi kosztami, które znacznie obciążą nasz portfel oraz reputację, bowiem taka firma traci możliwość legalnej współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz dofinansowanie z funduszy państwowych i europejskich. Nie warto więc narażać się na niepotrzebny stres i nieprzyjemności.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Rejestracja spółki? Prosimy o cierpliwość!

Obowiązki prawne przedsiębiorcy

Przejście działalności jednoosobowej w spółkę

 

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Show 2 comments

19 listopada, 2019
0

Raczej każdy dbający o swoją firmę przedsiębiorca nie będzie chciał jej i siebie narażać na takie konsekwencje, aby legalnie działać na ryku konieczne jest zarejestrowanie.

3 czerwca, 2020
0

Znając prawo można śmiało prowadzić firmę bez jej rejestracji – oczywiście nie każdą! Wszystko zależy od profilu działalności. Podatków jednak nie polecam unikać. Podsumowując w Polsce można prowadzić pewne typy działalności bez jej rejestracji, a co za tym idzie bez księgowości i opłacania składek ZUS – jednak podatki należy płacić. Sam się tym zajmuję od 2014 i co miesiąc wpłacam na konto urzędu skarbowego zryczałtowaną stawkę podatku PPE.

Leave a Comment

Loading Posts...