Loading Posts...
czy kobieta w ciąży może przyjmować tabletkę ventolin €18.91

W przypadku choroby, urlopu lub innej nieobecności pracownika, pracodawca, aby zachować ciągłość pracy, musi zatrudnić kogoś na zastępstwo. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ale wymaga sporządzenia umowy.

Umowa na zastępstwo nie jest wyodrębniona przepisami i uznawana jest za podtyp umowy o pracę na czas określony. Dodatkowo, od 22 lutego 2018, do umów o pracę na czas określony, należy stosować regułę trzech umów na czas określony i okresu 33 miesięcy, ale umowa na zastępstwo nie będzie podlegać tym przepisom.

Co więcej, pracodawca jest zobligowany do skierowania pracownika na zastępstwie na badania medycyny pracy oraz przeprowadzenie szkolenia BHP. Dodatkowo obie strony obowiązują przepisy prawa pracy.

Co powinna zawierać umowa na zastępstwo?

  • rodzaj pracy – osoba zastępująca pracownika powinna być zatrudniona na tym samym stanowisku, co zastępowany pracownik i wykonywać takie same obowiązki.
  • miejsce pracy
  • wynagrodzenie – nie musi być takie samo jak zastępowanego pracownika, ale nie powinno też zbytnio od niego odbiegać.
  • wymiar czasu pracy

Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy – okres trwania umowy może być krótszy niż nieobecność pracownika. Można również sporządzić kolejną umowę o pracę na zastępstwo – liczba takich umów jest nielimitowana. Określenie terminu zakończenia umowy może być kłopotliwe w sytuacji, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. W przypadku urlopu wypoczynkowego natomiast, termin jest łatwy do wyznaczenia. Najlepiej więc zastosować w umowie zapis o tym, że stosunek pracy zostaje zawarty na czas nieobecności zastępowanego pracownika, bez wskazywania konkretnej daty.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje na mocy prawa w momencie powrotu pracownika zastępowanego do pracy. Nie trzeba jej wypowiadać. Jeżeli jednak zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy, można tego dokonać:

  • za porozumieniem stron, przez cały okres trwania umowy
  • bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy
  • za wypowiedzeniem przed końcem umowy poprzez złożenie wypowiedzenia.

 

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show one comment

23 sierpnia, 2018
0

Nie jestem fanem zastępstw, chyba, że mowa o bardzo prostych czynnościach, które są najczęściej mechaniczne, typu rozdawanie ulotek. Niestety sam proces zastępstwa to kolejna papierologia, której każdy z nas chciałby uniknąć.

Leave a Comment

Loading Posts...