Loading Posts...
ventolin dopingliste €6.25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znana głównie z pośredniczenia w przyznawaniu unijnych dofinansowań właśnie poszerzyła zakres swojej działalności o usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze oraz kooperacyjne. Działania te będą prowadzone przez Centrum Rozwoju Małych i Średnich Firm.

Szacuje się, że w ciągu roku z tej oferty skorzysta nawet kilkanaście tysięcy firm. Skorzystać z niej mogą firmy, które planują otworzyć działalność gospodarczą jak i firmy, które są już na rynku w różnych fazach ewolucji, m. in. do tych:

  • w etapie wzrostu,
  • w momencie ekspansji zagranicznej,
  • w kłopotach i w okresie restrukturyzacji,
  • podczas sukcesji,
  • jak i do start-upów.

Jednak – „W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przywiązujemy szczególną wagę do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiemy, że to właśnie one są kołem napędowym polskiej gospodarki. Dlatego tworzymy dla nich przyjazny ekosystem biznesowy, m.in. poprzez pakiet 100 zmian dla firm czy Konstytucję Biznesu. Co istotne, te przełomowe zmiany zaprojektowaliśmy razem z przedsiębiorcami” – podkreśliła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii podczas konferencji poświęconej utworzeniu Centrum.

Z przeprowadzonych badań wynika, że problem MŚP w Polsce polega na niedostatecznym opracowaniu planów biznesowych i analiz rynkowych, braku standardów zarządzania oraz nieumiejętność współpracy co znacznie utrudnia zbyt produktów lub usług na rynku.

Dzięki rozpoznaniu problemu, Centrum Rozwoju będzie służyć wsparciem o praktycznym wymiarze. Już teraz w ofercie pojawiła się usługa, która ocenia zdolność do zastosowania innowacji w firmach za pomocą Innovation Health Check jak i IMP³rove. Prowadzone są usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu prawa (mentoring to relacja między mistrzem a uczniem oparta na pozyskiwaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego w celu pogłębienia własnego rozwoju) oraz marketingu, finansowania i zarządzania. Niebawem wejdzie w życie program skierowany do osób zarządzających procesem wprowadzania innowacji MŚP w dużych firmach. Centrum będzie również wspomagać rozwój sukcesji w firmach rodzinnych i przeprowadzać szkolenia w tematyce zarządzania MŚP.

W Polsce istnieje około 2 miliony małych i średnich firm, w których zatrudnionych jest prawie 2/3 wszystkich pracowników. Według analiz, każda złotówka przeznaczona na pomoc finansową dla MŚP dostarcza średnio dodatkowo 3,5 zł wartości PKB.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show 2 comments

30 kwietnia, 2018
0

Bardzo ważna sprawa. Podobają mi się twoje rozwiązania

27 czerwca, 2018
0

Polecamy Dapietro to klasa w sama w sobie z połączeniem dobrej kuchni ; )

Leave a Comment

Loading Posts...