Loading Posts...
aerozol zonder ventolin €76.78

Czym jest umowa o dzieło?

Na pytanie znajdujące się w temacie artykułu podstawowa odpowiedź może brzmieć – umową cywilno-prawną uregulowaną kodeksem cywilnym. To jednak jest powszechną wiedzą. Co jeszcze powinno być istotnego dla osób pracujących na podstawie takiej umowy? Jakie przywileje zapewnia?

Według zapisu w k.c. art. 627, ,,Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.”, czyli po prostu osoba zlecająca wykonanie danego zadania zobowiązana jest wykonującemu za to zadanie zapłacić. Przez prawników umowa ta jest również nazywana umową rezultatu.

W umowie musi być jasno określone dzieło, jakie ma wykonać osoba przyjmująca zlecenie, tak samo jak wysokość wynagrodzenia. Dobrze również, aby w takiej umowie znalazły się zagadnienia opisujące dokładnie czego oczekuje zlecający. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnych nieporozumień, problemów zarówno z odbiorem zlecenia, jak i wynagrodzenia.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy może być właściwie każda legalna działalność. W tej kwestii istnieje całkowita dowolność i tylko od zlecającego wykonanie dzieła zależy co dokładnie ma to być – naprawa komputera, drobne zlecenia remontowe. Warto jednak również pamiętać, że dzieło może mieć niematerialny rezultat, czyli dotyczyć np. świadczenia usług – np. księgowych oraz nauka, np. j. angielskiego.

Dziełem może być  więc zlecenie konkretnego działania, przekazanie wiedzy bądź wykorzystanie wiedzy wykonującego dzieło w celu odpłatnej pomocy zlecającemu. Najważniejsze to to, że musi zostać osiągnięty z góry określony rezultat.

Wynagrodzenie

W przeciwieństwie do umowy zlecenie oraz umowy o pracę, umowa o dzieło nie posiada stawki minimalnej określającej podstawowe wynagrodzenie za wykonaną pracę. W przypadku umowy zlecenie jest to 13 zł brutto za godzinę, umowy o pracę natomiast  2000 zł brutto. Umowa o dzieło nie podlega tego typu przepisom w związku z czym wynagrodzenie jest  góry określane w umowie zawieranej między zlecającym i wykonującym dzieło.

Wykonawcy umowy o dzieło nie przysługuje prawo do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych, zdrowotnych. Nie odprowadza więc z w związku z tym żadnych składek.

Pozostałe kwestie

Na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy o dzieło, zarówno ze strony zlecającego jak i wykonującego?

Np. na odpowiedzialność wykonawcy. Wykonawca odpowiada za to jak wykona swoją pracę, w jakim terminie i czy będzie ona tożsama z zapisami w umowie. Zleceniodawca ma możliwość ubiegania się o reklamację, jeżeli rezultat działań wykonawcy będzie budził jego wątpliwości.

W umowie o dzieło znajdują się również sprecyzowane warunki określające wypowiedzenie umowy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wykonawca wykonuje dzieło nie stosując się do zapisów w umowie, nie dotrzymuje terminów itp.

Zapisy regulujące umowę o dzieło przewidują możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50% jeśli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich.

Zapraszamy również do artykułu dotyczącego umowy o pracę.

 

 

5.00 śr ocena (99% wynik) - 6 liczba głosów

Show 2 comments

13 lipca, 2017
0

Dzięki za taki fajny i przejrzysty artykuł, fajnie że ktoś postarał się ująć to wszystko w pigułce.
Pozdrawiam

7 sierpnia, 2017
0

Powiem szczerze, że myślalem, że już wiem wszystko a tu proszę…

Leave a Comment

Loading Posts...