Loading Posts...
skutki uboczne ventolin dla niemowląt €90.45

Krajowy System Usług

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z własnym biznesem, jak i osoby prowadzące swoje firmy od lat, mogą napotkać na swojej drodze różne trudne sytuacje. Z pomocą przychodzi Krajowy System Usług, który udostępnia porady i wskazówki, począwszy od tematyki zakładania firmy i wyboru odpowiedniej formy prawnej, po kwestię rozliczania się czy możliwości pozyskania dofinansowania do biznesu.

Podstawa prawna

Pierwotnie, zasady działania Krajowego Systemu Usług określało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dnia 2 września 2017 r. wydano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, na mocy którego, Krajowy System Usług został przekształcony w rejestr podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych. Zakres zmian ma charakter wyłącznie porządkowy.

Podmioty Krajowego Systemu Usług

Krajowy System Usług (KSU) można uznać za innowacyjny środek wspomagający rozwój przedsiębiorczości, za którego działanie odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada ponad 200 podmiotów, zarejestrowanych w różnych częściach Polski. Porady i wskazówki możesz otrzymać m. in. w Punktach Konsultacyjnych oraz ośrodkach Krajowej Sieci Innowacji.

Zakres usług

Ośrodki KSU oferują usługi w zakresie:

  • doradczym (pomoc w obszarze marketingu, finansów, podstaw i regulacji prawnych, zarządzania oraz formalności związanych z zakładaniem działalności),
  • szkoleniowym (specjalistyczne szkolenia np. w dziedzinie promocji przedsiębiorstwa czy kierowania firmą),
  • informacyjnym (udostępnianie informacji na temat dostępnych programów i sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych),
  • finansowym (pomoc w poszukiwaniu możliwości dofinansowań, ułatwiony dostęp do pożyczek oraz poręczeń kredytowych),
  • proinnowacyjnym (porady odnośnie rozwoju technologicznego oraz zasady wprowadzania nowoczesnych produktów i usług).

Będąc początkującym przedsiębiorcą, warto skorzystać z możliwości, jakie udostępnia Krajowy System Usług. Rozpoczynanie własnej działalności jest okresem trudnym, ale i bardzo istotnym – uniknięcie na tym etapie błędów oraz podejmowanie właściwych decyzji pozwoli na odniesienie sukcesu w przyszłości. Ponadto, dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady przez właścicieli, prowadzących firmy od dłuższego czasu – konsultanci KSU mają obowiązek znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych, dlatego przed podjęciem ważnej decyzji warto upewnić się, czy na pewno będzie spełniać wszystkie wymagane warunki.  Zachęcamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Ministerstwo Sprawiedliwości i KRS w sporze o asesorów

Rejestracja spółki? Prosimy o zachowanie cierpliwości

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show 2 comments

8 października, 2018
0

ciekawy artykuł

13 listopada, 2018
0

Mam umiarkowane zaufanie do Państwowych tworów mających na celu pomóc małym przedsiębiorcom ale zobaczyymy:)

Leave a Comment

Loading Posts...