Loading Posts...
można kupić ventolin w bali €54.67

Formy opodatkowania firmy – którą wybrać?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub osobową mamy prawo wyboru formy opodatkowania dochodów? Jakie są rodzaje i jaki będzie najbardziej odpowiedni dla naszej firmy?

Dokonują wyboru należy poznać i przeanalizować dostępne opcje. Nie da się jednoznacznie określić najlepszej formy opodatkowania, która sprawdzi się w każdym przypadku. W tym celu warto dokonać analizy z uwzględnieniem następujących czynników:

 • środki trwałe – przy ich ewentualnej sprzedaży należy liczyć się z koniecznością opodatkowania,
 • źródła przychodów i kosztów, zarówno obecne jak i przyszłe,
 • koszty usług księgowych – im więcej dokumentów i im bardziej skomplikowane ewidencje, tym usługi księgowe będą droższe,
 • w przypadku form zryczałtowanych, warto przewidzieć jak bardzo nasza firma się rozwinie, bo może się okazać, że utracimy prawo do tego rodzaju opodatkowania.

W pierwszej kolejności należy jednak zweryfikować, jaka forma nam przysługuje. Istnieją odrębne podziały dla poszczególnych dochodów.

Rozliczenie najmu prywatnie:

 • zasady ogólne – 18% i 32%,
 • ryczałt ewidencjonowany – 8,5%.

Rozliczenie najmu w ramach działalności gospodarczej:

 • zasady ogólne – 18% i 32%,
 • podatek liniowy – 19%,
 • ryczałt ewidencjonowany (z wyłączeniem wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, związanymi z działalnością gospodarczą) – 8,5%.

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej:

 • zasady ogólne – 18% i 32%,
 • podatek liniowy,
 • normy szacunkowe ustalane na podstawie tabeli norm.

Jakie są formy opodatkowania?

 • Podatek PIT na zasadach ogólnych

Dochody z prowadzenia działalności sumuje się z innymi dochodami osiągniętymi w ciągu roku i wylicza podatek korzystając z dostępnych ulg od dochodu i od podatku.

Obowiązują dwa progi podatkowe. 18%, jeżeli dochody nie przekraczają 85 528 zł rocznie. Jeżeli dochody przekroczą tę kwotę, podatek wynosi 32%. Istnieje również kwota wolna od podatku dla dochodów niższych niż 6 600 zł.

Uwaga! Kwota wolna od podatku nie zwalnia ze złożenia zeznania podatkowego.

Kwotę rocznego podatku oblicza się następująco:

przychody z działalności – koszty uzyskania tych przychodów = dochód z działalności gospodarczej

dochód z działalności gospodarczej + pozostałe dochody = całościowy dochód roczny

całościowy dochód roczny – składka ZUS – wszystkie ulgi od dochodu = podstawa obliczenia podatku

podstawa obliczenia podatku x stawka podatkowa = podatek

Od podatku odejmujemy składkę na NFZ oraz ulgi od podatku i otrzymujemy ostateczny PIT roczny.

 • Podatek PIT liniowy

Podatek liniowy jest stały i niezależny od dochodów. Oblicza się go wyłącznie z dochodów poniesionych w ramach prowadzenia działalności, bez dodatkowych źródeł. Jest to podatek dla tych, którzy przekraczają próg 85 528 zł i wynosi 19%.

Obliczenia podatku:

przychody z działalności – koszty uzyskania tych przychodów = dochód z działalności gospodarczej

całościowy dochód roczny – składka ZUS – koszty i składki społeczne = podstawa obliczenia podatku

podstawa obliczenia podatku x stawka podatkowa = podatek

Od podatku odejmujemy składkę na NFZ i otrzymujemy ostateczny PIT z działalności.

 • Ryczałt ewidencjonowany

Nie jest dla wszystkich działalności, a tylko dla tych wymienionych w ustawie. Oblicza się go na podstawie przychodu, a nie dochodu jak zazwyczaj. Nie można więc odliczyć od niego kosztów uzyskania przychodów, przysługują za to wszystkie ulgi podatkowe. Ustalone zostały stawki zależne od rodzaju sprzedawanych towarów oraz wykonywanych usług:

Stawka 3% dla:

 • Działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • działalności usługowej w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów),
 • działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%),
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).

Stawka 5,5% dla:

 • działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

Stawka 8,5% dla:

 • najmu i dzierżawy do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów),
 • działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • działalności polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • usług związanych z prowadzeniem przedszkoli,
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących,
 • prowadzenia przedszkoli,
 • zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom,
 • działalności związanej z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

Stawka 17% dla:

 • pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
 • świadczenia usług hotelarskich, parkingowych, fotograficznych i w zakresie programowania,
 • obsługi centrali wzywania radio-taxi,
 • organizatorów i pośredników turystycznych,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • pozyskiwania personelu,
 • dezynfekcji i tępienia szkodników,
 • organizowania wystaw, targów.

20% dla:

 • przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów m.in. lekarzy, tłumaczy, nauczycieli,
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze –powyżej równowartości 4 000 euro.
 • Karta podatkowa

Najprostsza forma opodatkowania. Zwalnia ze składania zeznać podatkowych, prowadzenia ksiąg, ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Właściwy urząd skarbowy określa wysokość podatku w formie karty podatkowej na każdy rok na podstawie zakresu działalności firmy, miejscowości prowadzenia firmy oraz zatrudnionych pracowników.

Taka forma jest dostępna dla prowadzących działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Ważne jest, jeżeli decydujemy się sami wybrać formę opodatkowania, żeby zgłosić taką chęć. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne oświadczenia, działalność zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych. 

Najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się do biura księgowego, gdzie odpowiednio wyszkoleni pracownicy doradzą jakie metody sprawdzą się najlepiej w Waszej codziennej pracy.

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Show one comment

18 października, 2017
0

super artykuł. Przesyłam dalej., pozdrawiam

Leave a Comment

Loading Posts...