Loading Posts...
ventolin inhalador deporte €61.16

Nadgodziny – w jakich sytuacjach pracownik może odmówić?

Praca „po godzinach” wzbudza wciąż wiele kontrowersji. Kodeks Pracy zezwala na nadgodziny w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Zapis ten jest niestety bardzo często nadużywany i zbyt szeroko interpretowany.

Kiedy dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?

Pracodawca, zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy, może nakazać pracownikowi pozostanie „po godzinach”. Praca musi odpowiadać jego kwalifikacjom, nie może też przekroczyć dopuszczalnych prawem norm. Możliwa jest również w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej, która ma na celu ratowanie zdrowia lub życia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii.

Limit nadgodzin

Godziny nadliczbowe nie mogą trwać dłużej niż 150 godzin rocznie (w przypadku kierowców 260 godzin rocznie). Musi być również zachowany nieprzerwany czas spoczynku, który wynosi 11 godzin na dobę.

Stawki za nadgodziny

Wysokość wynagrodzenia oblicza się indywidualnie. Stawki są uzależnione od kwot zapisanych w umowie o pracę. Pracownicy, którzy pracują poza siedzibą firmy ( np. kurierzy, kierowcy), mają wypłacany z góry ryczałt.

Osoby pracujące w nocy, niedziele i święta niebędące jego dniami pracy, mają prawo do specjalnego dodatku, który jest wypłacany w wysokości 100% wynagrodzenia.

Za zwykłe dni pracy obowiązuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Co ważne, dodatki do standardowej wypłaty obowiązują tylko wówczas, gdy pracodawca nie wyśle pracownika na wolne w zamian za dodatkowe godziny spędzone w pracy.

Kiedy pracownik może odmówić pracodawcy?

Są sytuacje, w których pracownik może odmówić dłuższego pozostania w pracy. Należą do nich przypadki, gdy nie pozwala na to jego stan zdrowia lub szczególna sytuacja rodzinna.

 W godzinach nadliczbowych nie wolno zatrudniać :

– kobiet w ciąży;

– osób opiekujących się dzieckiem do lat 4;

– osób zatrudnionych na stanowiskach, na których przekraczane są dopuszczalne normy stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;

– młodocianych;

– osób niepełnosprawnych bez zgody na pracę w godzinach nadliczbowych od lekarza.

System nadgodzin nie obowiązuje również osób na stanowiskach kierowniczych i zatrudnionych na umowie- zlecenie i umowie o dzieło. Nadgodziny nie zostaną też wypłacone pracownikom, którzy pozostaną w pracy dłużej bez wyraźnego polecenia przełożonego.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy pozostania po godzinach, pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową lub zwolnić go z pracy.

Należy również pamiętać, że zlecenie pracy w nadgodzinach w wymiarze przekraczającym dopuszczalny limit jest również wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Dokładne zapoznanie się z kwestią godzin pracy jest niezwykle istotne – dzięki szerokiej wiedzy na temat swoich praw, nikomu nie dasz się oszukać, bądź wykorzystać. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Dni wolne od pracy w 2018 roku

Szef, a święta – jak zaplanować grudzień w pracy

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show one comment

[…] Nadgodziny – w jakich sytuacjach pracownik może odmówić? […]

Leave a Comment

Loading Posts...