Loading Posts...
ventolin bez recepty Niemcy €12.99

W 2018 roku czeka nas 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Jak zaplanować długi weekend? W jakich sytuacjach przysługuje nam dodatkowy dzień wolny? Czy każdy dzień wolny zwalnia nas z obowiązku pracowania?

Dni wolne od pracy

Z 13 ustawowo wolny dni jedno wypada w sobotę, zaś aż 3 w niedzielę. Czy ma to jakieś znaczenie? Bardzo duże. Za dzień ustawowo wolny wypadający w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego. Święto wypadające w niedzielę natomiast nie daje dodatkowego dnia wolnego.

Data Święto Dzień tygodnia
1 stycznia Nowy Rok Poniedziałek
6 stycznia Trzech Króli Sobota
1 kwietnia Wielkanoc Niedziela
2 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny Poniedziałek
1 maja Święto Pracy Wtorek
3 maja Święto Narodowe Czwartek
20 maja Zesłanie Ducha Świętego Niedziela
31 maja Boże Ciało Czwartek
15 sierpnia Święto Wojska Polskiego Środa
1 listopada Wszystkich Świętych Czwartek
11 listopada Święto Niepodległości Niedziela
25 grudnia Boże Narodzenie Wtorek
26 grudnia Boże Narodzenie Środa

W 2018 r., Święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada w sobotę.  jest to jedyne w 2018 roku święto wypadające w sobotę. Pracodawca ma obowiązek udzielić nam za ten dzień, inny dzień wolny od pracy. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11). Trybunał Konstytucyjny stwierdził że „pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt”.

,,Art. 151. § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. § 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.” Kodeks pracy

Bardzo ciekawie przedstawia się za to maj. W tym roku 1 oraz 3 maja wypadają w środku tygodnia, co oznacza, że biorąc 3 dni urlopu, możemy mieć aż 9 dni wolny z rzędu.

Wymiar czasu pracy

Jaki wpływ dni wolne mają na wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach? Poniżej zestawienie liczby godzin oraz dni pracujących dla poszczególnych miesięcy 2018 r.

Miesiąc Liczba dni pracujących Liczba godzin pracujących
Styczeń 21 168
Luty 20 160
Marzec 22 176
Kwiecień 20 160
Maj 20 160
Czerwiec 21 168
Lipiec 22 176
Sierpień 22 176
Wrzesień 20 160
Październik 23 184
Listopad 21 168
Grudzień 19 152

Jak widać w tabeli najbardziej pracowicie zapowiada się październik – w tym miesiącu będą aż 23 dni robocze. Najmniej zaś przepracujemy w grudniu – jedynie 19 dni.

Praca w dni świąteczne

Warto pamiętać także, że nie każdy dzień wolny ustawowo od pracy jest wolny za granicą. Może okazać się, że jako pracownik zagranicznego przedsiębiorstwa musisz pracować np. drugie dnia świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli pracujemy w zagranicznym przedsiębiorstwie, pracodawca ma prawo prosić nas o pracę tego dnia. Dlaczego i na jakich zasadach?

Rozwój Polski na arenie międzynarodowej jest widoczny również w sferze inwestycji i powstających firm na terenie naszego kraju. Takie firmy często zatrudniają wiele osób z całego świata. Nic więc dziwnego, że przy tak dużej mieszance kultur, nie wszystkie święta się pokrywają.

W związku z tym w 2014 r. Kodeks pracy został zaktualizowany. Celem tych zmian było więc m.in. polepszenie konkurencyjności polskiego rynku.

Osoby zatrudnione w międzynarodowej korporacji czasami muszą więc pracować w dzień ustawowo wolny w Polsce, wykonując pracę polegającą na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, jeżeli dla odbiorcy tych usług dany dzień jest dniem roboczym. Chodzi o pracę wykonywaną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Takie środki to różnego rodzaju narzędzia, programy ułatwiające komunikację na odległość z wykorzystaniem transmisji danych (np. poczta elektroniczna).

Z kolei na podstawie Prawa telekomunikacyjnego, urządzenie telekomunikacyjne to urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji. Dotyczy to więc pracy z wykorzystaniem komputera i łącza internetowego. Przepisy nie wymagają jednak, aby taka praca była świadczona  stacjonarnie w miejscu pracy. Fundamentalna zasada głosi jednak, że odbiorca usługi znajduje się za granicą, gdzie dany dzień jest dniem roboczym.

Rekompensata 

Pracodawca ma obowiązek ,,oddania” dnia wolnego pracownikowi, który w niedzielę lub święto wykonywał pracę polegającą na świadczeniu usług odbieranych poza terytorium naszego kraju z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych.

Może to się odbyć w dwojaki sposób:

  • inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po niedzieli lub święcie, a kiedy nie jest to możliwe, to do końca okresu rozliczeniowego – za pracę w niedzielę,
  • inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego – za pracę w święto.

Rekompensatą pracy w święta lub niedzielę może także być nabycie prawa przez pracownika 100% dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto (lub w niedzielę), jeśli udzielenie dnia wolnego we wspomnianych powyżej nie było możliwe lub nie miało miejsca. Brak udzielenia dnia wolnego w zamian za pracującą niedzielę czy święto powoduje bowiem przekroczenie normy czasu pracy, czyli nadgodziny.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...