Loading Posts...
albuterol atrovent razem €143.98

Leasing pracowniczy – czym jest i czy się opłaca?

Zlecanie niektórych zadań i działań firmy zewnętrznym podmiotom staje się coraz bardziej popularne. Okazuje się, że nie trzeba już nawet zatrudniać własnych pracowników.

Czy pracownicy mogą być przedmiotem leasingu? Jak najbardziej. „Pracownik do wynajęcia” jest coraz popularniejszym zjawiskiem. Co więcej, niesie za sobą korzyści dla każdej ze stron.

Na czym polega leasing pracowników?

W niniejszej sytuacji mamy do czynienia z trzema podmiotami: pracodawcą macierzystym pierwotnie zatrudniającym pracownika, nowym pracodawcą szukającym pracownika oraz samym pracownikiem. Aby doszło do „wynajmu”, trzeba porozumienia i zgody wszystkich podmiotów. Wszystko odbywa się więc za pisemną zgodą zatrudnionego.

Dlaczego firmy chcą z własnej woli pomniejszać kadrę? Czasem w danym momencie nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na pracowników. Chwilowe przeniesienie pracownika może być traktowane jako forma szkolenia. Z drugiej strony mamy firmę, która doraźnie potrzebuje wykwalifikowanego pracownika na konkretne stanowisko np. w sytuacji, gdy stali pracownicy nie posiadają niezbędnych uprawnień, jako zastępstwo, czy przy deficycie pracowników. Nie chodzi więc tylko o „zwykłych” pracowników, ale również o obsadzenie wyższych stanowisk, bez których firma nie mogłaby funkcjonować.

Konieczne będzie spełnienie określonych warunków:

  1. Pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na oddelegowanie go do innego pracodawcy, a pierwotny musi udzielić mu na ten czas bezpłatnego urlopu. Dotychczasowy stosunek pracy pozostaje zawieszony.
  2. Pracodawcy zawierają między sobą porozumienie, w którym określają rodzaj pracy, okres jej wykonywania oraz kwestię wynagrodzenia.
  3. Nowy pracodawca zapewnia pracownikowi umowę o pracę, która może różnić się od dotychczasowej, ale nie może naruszać standardowych przepisów Kodeksu pracy. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony, zgodnie z ustanowionym urlopem.

Istnieją dwa rodzaje leasingu:

  • body leasing – jeden konkretny specjalista przechodzi do nowej firmy;
  • team leasing – dotyczy grupy całej specjalistów.

Korzyści i zagrożenia

Z założenia „wypożyczanie” pracowników odbywa się w dobrej wierze i pozwala na szereg korzyści:

  • optymalizację zatrudnienia: firma macierzysta zapobiega nadwyżce pracowników i ewentualnym zwolnieniom, a nowy pracodawca zyskuje przy niedoborze,
  • optymalizację kosztów zatrudnienia, szczególnie małych firm oraz startujących ze swoją działalnością,
  • zastępstwo dla stałych pracowników na czas zwolnień i urlopów,
  • zdobycie dodatkowych umiejętności przez pracownika i nowych działań w firmie zatrudniającej.

Wszystko ma swoje minusy. Pracownik oddelegowany do innej firmy nie identyfikuje się z nią. Stanowiska mogą być takie same, każda firma posiada jednak wypracowaną specyfikę działań. Pracownicy mogą nie czuć się zbyt komfortowo, pamiętajmy jednak, że wszystko odbywa się za ich zgodą i w oparciu o umowę o pracę.

Mimo porozumienia między pracodawcami, nadal mamy do czynienia z pracownikiem firmy konkurencyjnej. Jeżeli chodzi o ochronę danych poufnych, ostrożności nigdy za wiele. Korzystne będzie zawarcie klauzuli o zachowaniu poufności.

Leasing a praca tymczasowa

Należałoby rozróżnić te dwa pojęcia. W przypadku pracy tymczasowej, „wypożyczającym” jest agencja pracy tymczasowej a nie inne przedsiębiorstwo. Warunki stosunku pracy wynikającego z pracy tymczasowej są zupełnie inne. Przede wszystkim, za wynagrodzenie pracownika odpowiada agencja a nie nowy pracodawca. Pracownik może być zatrudniony w danej firmie na okres maksymalnie 18 miesięcy. Ponadto, po upływie limitu nie może do niej wrócić nawet na podstawie innej umowy czy na zlecenie innej agencji.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 6 liczba głosów

Show 5 comments

21 lipca, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł, a jeszcze ciekawsze jest samo zjawisko.
Zakładam, że w obecnych czasach, w których firmy mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, owe zjawisko będzie zyskiwało na popularności. Myślę, że – tak jak Pani pisze – może to być owocne dla obu stron. Prosimy o więcej takich artykułów 🙂

21 lipca, 2017
0

Szczerze przed samą sobą przyznałam się do tego, że nigdy nie słyszałam o możliwości wynajęcia pracownika. W dobie walki o ambitnych i wykształconych pracowników idea wyda się być idealna.
Myślę, że z punktu pracownika jak i przedsiębiorstwa wynajmującego i najmującego może to być bardzo cenne doświadczenie. Jestem na tak! Dziękuje za zapoznanie z tematem!

21 lipca, 2017
0

Pani Kingo- kolejny ciekawy artykuł. Chciałabym nadmienić, że niektórych branżach, takie zjawisko jest popularne już od lat, np. w branży Budowlanej i jest powszechnie akceptowane zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Osobiście ze strony pracownika, myślę że jest to dobry pomysł. Można nabyć nowe doświadczenia, zmienić otoczenia oraz może dostrzec możliwości rozwoju swojej „macierzystej” firmy.

9 sierpnia, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł. Wiele polskich firm oraz pracowników nie zdaje sobie sprawy z ogromnych korzyści płynących z leasingu pracowniczego i nie może przekonać się do takiej formy zatrudnienia. Leasing pracowniczy często kojarzony jest z pracą wykonywaną przez osoby o niskich kwalifikacjach przy pracy fizycznej np. magazyny. Zjawisko to ulega dużej zmianie, coraz więcej pracodawców poszukuje pracowników na wysokie stanowiska wymagające odpowiednich kwalifikacji. Myślę, że z czasem taka forma zatrudnienia stanie się o wiele popularniejsza.

28 sierpnia, 2018
0

Bardzo ciekawy artykuł. Również dostrzegam ogromne korzyści w tym rozwiązaniu. Leasing pracowniczy nie jest mi obcym tematem, korzystam z usług Polskiego HR i żałuję jedynie, że nie trafiłam na tą firmę wcześniej bo znacznie usprawniła ona funkcjonowanie firmy.

Leave a Comment

Loading Posts...