Loading Posts...
przyjmowanie prednizonu i albuterolu €134.49

Krajowa Administracja Skarbowa – najnowszy pomysł rządu na dziurę podatkową

Rząd w zaciętej walce z praktycznie całym dotychczasowym systemem postanowił połączyć siły kontroli skarbowej, administracji podatkowej i Służby Celnej. Wszystko po to, by załatać dziurę podatkową i żeby żyło nam się lepiej. Czym jest KAS i czy w ogóle jest potrzebna?

Wraz z początkiem marca 2017 rozpoczęła swoją działalność Krajowa Administracja Skarbowa, na czele której stoi Marian Banaś. W założeniu najważniejszymi zadaniami instytucji ma być:

 • Zapobieganie przestępczości

Chodzi w szczególności o oszustwa podatkowe i wyłudzenia VAT. Luka podatkowa wynosi obecnie około 40 mld złotych. W założeniach budżetowych, jeszcze w tym roku do budżetu państwa ma powrócić 10 mld złotych.

 • Obsługa dużych podatników

Utworzono Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Jego celem jest warta szczególnej uwagi obsługa dużych i kluczowych podatników.

 • Informacja podatkowa i celna

Krajowa Informacja Skarbowa ma zapewnić jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, a także informacje celne i podatkowe przez telefon.

Informacje można uzyskać pod numerem 801 055 055 lub 22 330 03 30. Oba zostały przeze mnie przetestowane. Pierwszy numer dostępny jest wyłącznie dla telefonów stacjonarnych. Takiego nie posiadam, zostaje więc tylko jedna droga. Dzwoniąc pod drugi numer, uzyskałam informację, że połączenie jest płatne wg. stawek operatora, a wszyscy konsultanci są obecnie zajęci. Czekając na linii na informacje dotyczące zwrotu VAT, zdążyłam sprzątnąć niemal całe 38-metrowe mieszkanie, po czym zrezygnowałam z dalszego czekania. Szykuję się na rekordowy rachunek za telefon. Temat KIS pozostaje więc do dopracowania.

Kontrole skarbowe pozostają bez zmian. Z kolei celno-skarbowe nie mają litości. Kontroli będą dokonywać pracownicy KAS oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Mogą oni przeprowadzać naloty bez zapowiedzi i zgody prokuratora w dowolnym miejscu w kraju.

Kontroli celno-skarbowej może podlegać:

 • przestrzeganie przepisów:

– prawa podatkowego,

– prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

– regulujących urządzanie,

– i prowadzenie gier hazardowych,

– prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów,

– i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej.

 • rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,
 • przesyłki pocztowe,
 • wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Kontrolujący mogą:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki,
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu lub w innym pomieszczeniu,
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej,
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób,
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby,
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy,
 • zasięgać opinii biegłych i zabezpieczać zebrane dowody,
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe,
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową,
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania,
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

Kontrolowany ma prawo złożenia korekty deklaracji w dwóch przypadkach:

 • w terminie 14 dni od wszczęcia kontroli (uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej),
 • w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli stwierdzającej nieprawidłowości.

Jak będzie w rzeczywistości?

Cała reforma skarbowa została negatywnie oceniona prze Konfederację Lewiatan. W przypadku samej KAS jest podobnie. Odwołanie od decyzji wydanej przez kontrolera można złożyć jedynie do tej samej instytucji, która przeprowadzała kontrolę. Dotychczas odwołania składać było można do dyrektora izby skarbowej. Ponadto, kontrole są uciążliwe i paraliżujące dla płynnego funkcjonowania firm.

Czy to nam było potrzebne?

Dr Irena Ożóg, ekspert Business Centre Club, nie widzi niczego rewolucyjnego w tej reformie.  Co więcej, uważa ona rozpatrywanie odwołań przez organ kontrolujący za niekonstytucyjne.

Kontrole przeprowadzane są już od dawna bez żadnych zapowiedzi. Urzędy i izby działają tak jak dotychczas, ich siedziby się nie zmieniły.

Cały projekt był przygotowywany w dużym pośpiechu, przez co w czasie może wyjść wiele luk i błędów. Dużym potknięciem było wprowadzenie w życie części przepisów o północy z 26 na 27 lutego, czyli podpisaniem przez prezydenta i publikacją.

Podsumowując, przedsiębiorcy mają potwierdzoną na piśmie wadliwą praktykę kontroli podatkowej, a celnicy mogą liczyć na mniejsze zarobki lub utratę pracy. Czy reforma nie jest zmianą dla samej zmiany? Albo gorzej, czy nie chodziło tylko o przesiew w kadrach? Dowiemy się z czasem.

Więcej o KAS:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas

5.00 śr ocena (99% wynik) - 3 liczba głosów

Show one comment

7 sierpnia, 2017
0

Od skrajności w skrajność – najpierw urzędnicy przyznawali gigantyczne zwroty Vatu bez jakiejkolwiek kontroli, teraz stworzono twór -potwór do inwigilacji typu Wielki Brat.
Osobiście zalecałabym więcej zdrowej, praktycznej logiki i niesprowadzanie zdarzeń gospodarczych i przedsiębiorców do papierologi.

Leave a Comment

Loading Posts...