Loading Posts...
czy możesz używać ventolin z seretide €50.70

Krajowa Administracja Skarbowa –łączący w sobie elementy administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Jej głównym celem jest skuteczniejsza walka z nieuczciwymi podatnikami. Temu nowemu podmiotowi poświęciliśmy już dwa artykuły: Krajowa administracja skarbowa – co o niej wiemy? i Krajowa Administracja Skarbowa – najnowszy pomysł rządu na dziurę podatkową. Podstawowe informacje są już znane, jakie uprawnienia jednak posiada kontrola celno-skarbowa?

Gdy 1 marca 2017 r. Krajowa administracja skarbowa rozpoczęła swoją działalność, wielu przedsiębiorców patrzyło na to z niepokojem. Pojawiało się wiele pytań, jak chociażby: co dokładnie ma na celu KAS? Jak będzie wyglądała kontrola?  Postaraliśmy się już na nie odpowiedzieć. Teraz przyjrzymy się bliżej tematowi uprawnień urzędników kontroli celno-skarbowej.

Kontrola celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy o KAS, kontrola celno-skarbowa może być przeprowadzona wobec każdego podmiotu, który  podlega przepisom prawa podatkowego.

To, co jest interesujące to fakt, że naczelnik danego urzędu może kontrolować dowolnego podatnika z całej Polski, tak więc podatnik z Krakowa może być kontrolowany przez urząd celno-skarbowy z Warszawy. Miejscem prowadzenia kontroli może być siedziba urzędu albo siedziba kontrolowanego podmiotu, miejsce przechowywania ksiąg podatkowych, również każde inne miejsce związane z prowadzoną działalnością, w tym lokal mieszkalny lub inne miejsca, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty podlegające kontroli.

Nowością jest również to, że urzędnik nie ma obowiązku zawiadamiania podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Według nowej ustawy, datą rozpoczęcia kontroli jest dzień jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa?

Kontroli celno-skarbowej podlega m.in.:

 • przestrzeganie przepisów:
  • prawa podatkowego,
  • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,
  • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,
 • rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,
 • przesyłki pocztowe
 • wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Uprawnienia organów kontrolujących

To, co najbardziej nurtuje przedsiębiorców, to jednak uprawnienia organów kontrolujących. Urzędnicy zachowują dotychczasowe uprawnienia, tj. prawo żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli czy też prawo do wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku lub lokalu kontrolowanego. Otrzymali jednak szereg nowych przywilejów.

W skład Krajowej Administracji Skarbowej wchodzi obecnie 16 izb administracji skarbowej, którym podlegać będzie:

 1. 16 urzędów celno-skarbowych wraz z 45 delegaturami i 143 oddziałami celnymi oraz
 2. 400 urzędów skarbowych.

Od marca urzędnik może przeszukać lokal mieszkalny bez zgody prokuratora rejonowego, jeżeli przypadek będzie nagły. Jeżeli jednak po przeszukaniu organ nie uzyska jego potwierdzenia, to wszelkie zebrane materiały i informacje nie będą stanowiły dowodu podczas postępowania.

Co jeszcze się zmieni? Te kwestie szczególnie niepokoją przedsiębiorców – organy kontroli celno-podatkowej otrzymały możliwość przeszukania lokalu z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych, prawo do kontroli przesyłek pocztowych, czy też prawo do zatrzymywania i kontrolowania pojazdów oraz statków.

Według nowej ustawy, organy kontroli celno-skarbowej mają uprawnienia do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania określonych przestępstw i wykroczeń. Mogą np. samodzielnie przeprowadzać postępowania w sprawach dotyczących przestępstw powszechnych, takich jak udział w zorganizowane grupie przestępczej, jeżeli są ściśle związane z przestępstwem skarbowym.

Zadbano jednak o zabezpieczenie przedsiębiorców, które polegają m.in. na:

 • zakazie ponownej kontroli w tej samej sprawie,
 • możliwości wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli do sądu administracyjnego,
 • obowiązku planowania i przeprowadzania kontroli po wcześniejszej analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

Zakończenie kontroli

Kontrola kończy się doręczeniem kontrolowanemu podmiotowi wyników inspekcji: informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach lub braku zastrzeżeń w stosunku do działania podatnika.

Podatnik nie może złożyć zastrzeżeń co do jej wyniku, jednak ma prawo złożyć korektę rozliczenia podatkowego w ciągu 14 dni od otrzymania wyniku kontroli.

Strach ma wielkie oczy?

Podsumowując , w kwestii kontroli wiele się nie zmienia. Szczególnie tyczy to podstawowej kwestii – uczciwy podatnik nie ma się czego obawiać. I chociaż niepokój budzą zwiększone uprawnienia urzędników – użycie urządzeń technicznych i psów służbowych, prawo do kontroli przesyłek pocztowych, to nadal uważamy, że przedsiębiorca niemający nic do ukrycia nie powinien się obawiać kontroli.

Większe obawy z pewnością budzą uprawnienia KAS mające śledczy charakter. Dlaczego? Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń i towarzyszącego im dźwięku w miejscach publicznych, prowadzenie tzw. kontroli operacyjnej, czyli zakładanie osławionych podsłuchów, czy dokonywanie zakupów kontrolowanych – to przykładowe przywileje urzędników. Większość z tych uprawnień skarbówka jednak posiadała  już przed 1. marca, o czym niewiele osób wie.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że np. podsłuch w sposób legalny może być stosowany jedynie za zgodą sądu na pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego.

 

5.00 śr ocena (99% wynik) - 9 liczba głosów

Show 3 comments

[…] to obszerny temat budzący wiele pytań. Ten artykuł został zainspirowany artykułem:  Kontrola celno-skarbowa – jakie uprawnienia ma urzędnik?. Na blogu dlaszefa.pl znajdziemy także dwa inne, bardzo ciekawe artykuły na temat […]

7 sierpnia, 2017
0

Czy nie sądzicie, że to trochę przerażające?

7 sierpnia, 2017
0

Nie miło się robi ;/

Leave a Comment

Loading Posts...