Loading Posts...
aerozol ventolin copii €56.38

14 listopada na posiedzeniu rządu Sejm przyjął Konsytuację Biznesu. Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki określa ją jako najważniejszą zmianę prawa dla przedsiębiorców po 1989 roku.

Główne założenia pakietu mieszczą się w 5 ustawach:

 1. prawo przedsiębiorców,
 2. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 3. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 4. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
 5. ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejszym oraz najobszerniejszym z projektów składających się na Konstytucję jest projekt prawa przedsiębiorców, który zawiera zasady:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
 • działalność nierejestrowa,
 • ulga na start dla początkujących przedsiębiorców,
 • powołanie Rzecznika MŚP,
 • osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych,
 • wolność działalności gospodarczej,
 • domniemana uczciwość przedsiębiorcy,
 • przyjazna interpretacja przepisów (in dubio pro libertate) – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.

Inne zasady dotyczące przedsiębiorców będą obejmować:

 • pewność prawa,
 • uczciwą konkurencję oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów,
 • profesjonalizm i odpowiednie kwalifikacji,
 • udzielanie informacji,
 • współdziałanie organów
 • szybkość działania.

Nowością będzie wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej, czyli działalności na mniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia). Taka działalność nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, tym samym nie będzie podlegać rejestracji w CEIDG. Głównym obszarem działalności nierejestrowej będzie drobny handel, prace dorywcze.

Spora zmiana zachodzi także w kontaktach przedsiębiorcy z urzędem – podatnicy będą posługiwać się jedynie numerem NIP, REGON zaś będzie stopniowo wycofywany.

Rząd oferuje także rozwiązanie ,,ulga na start”, czyli zwolnienie ze zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców podczas pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie ma być zachętą do rozpoczynania własnego biznesu.

Zostanie także powołana instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być organem interwencyjnym w sprawach, gdzie naruszane będą prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika urzędy mają być zobowiązane do wydawania „objaśnień przepisów”. Rolą rzecznika będzie więc prowadzenie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców.

Przewiduje się, że Konstytucja Biznesu wejdzie w życie 1 marca 2018 r.

Jak zawsze ciekawi nas zdanie naszych czytelników-przedsiębiorców. Co uważacie o wprowadzanych zmianach i nowych pomysłach? Czekamy na komentarze!

Cały tekst Konstytucji Biznesu dostępny pod linkiem .

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show 2 comments

30 listopada, 2017
0

Myślę, że zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwszych 6 msc jest bardzo dobrym pomysłem, na pewno w pewnym stopniu zachęci to osoby do rozpoczynania własnego biznesu, jak również będzie to zysk dla tych, którzy od dawna planowali własną działalność gospodarczą.

[…] Konstytucja Biznesu – co czeka przedsiębiorców? […]

Leave a Comment

Loading Posts...