Loading Posts...
albuterol machine €81.0

Czy jedna firma może posiadać kilka marek?

Na pytanie, ile marek może posiadać jedna firma odpowiedź brzmi: nieskończenie wiele. Wprowadzenie kilku marek w ramach jednego przedsiębiorstwa jest świetnym zabiegiem marketingowym. Co więcej, jest bardzo często stosowanym zabiegiem marketingowym.

Przedsiębiorstwo, firma i marka

Zacznijmy od definicji. Wszystkie wątpliwości sprowadzają się do mylnej interpretacji pojęć.

Przedsiębiorstwo jest wyodrębnioną prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostką prowadzącą działalność gospodarczą. Głównym celem jego istnienia i działania jest nastawienie na generowanie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów.  Ze względu na charakter prowadzonej działalności, rozróżnia się przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. Przedsiębiorstwo działa pod firmą.

Firma – określenie często używane zamiennie z przedsiębiorstwem. W rzeczywistości są to dwa różne pojęcia. Firma jest nazwą osoby prawnej, ściśle związaną z jej działalnością, widnieje w rejestrze, na wszystkich umowach i reklamach. Co więcej, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Dlatego też, żeby móc bez wątpliwości rozpoznać przedsiębiorstwo, firma może być tylko jedna, przypisana do konkretnego podmiotu.

Marka jest oznaczeniem – nazwą, symbolem, znakiem graficznym, wzorem lub znakiem towarowym. Najczęściej stosowane są kombinacje nazw i symboli przyciągających wzrok. Odpowiednie oznaczenie określa konkretną grupę usług lub produktów np. z tej samej kolekcji, czy serii. Jeden producent może posiadać wiele takich marek, przyjrzyjmy się chociażby etykietom produktów używanych na co dzień.

Markę można zarejestrować jako znak towarowy. Znak zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej staje się chroniony prawem. W przypadku znaków towarowych mamy pełną dowolność. Może być nim znak słowny, graficzny, słowno-graficzny, dźwiękowy, a nawet określony kształt towaru, czy kombinacja kilku znaków.

W jakim celu wprowadza się marki?

Przede wszystkim po to, żeby konsument łatwiej mógł odróżnić grupę produktów tej samej serii. Przedsiębiorcy często wprowadzają marki konkurencyjne – pewna grupa produktów jest bardziej „luksusowa” od drugiej. Konkurencyjne marki wzajemnie napędzają się na rynku. Przykładem może być spółka Inditex, która skrywa się pod markami najpopularniejszych sieciówek.

Firma może wprowadzać produkty bądź usługi na różne niepowiązane ze sobą rynki. Dzięki możliwości posiadania kilku marek, nie ma konieczności zakładania kolejnego przedsiębiorstwa. Zaczynanie od zera jest nie tylko kosztowne, ale też pracochłonne. Nie jest łatwo od początku wyrobić pozycję przy obecnej konkurencji. Co więcej, jedna osoba fizyczna może zarejestrować tylko jedną działalność w CEIDG. Formalności sprowadzają się więc do dodania kolejnego kodu PKD.

Niezwykle ważne jest utrzymanie dobrego wizerunku marki. W ostateczności, tym co widzi klient jest właśnie marka – logo, które pamięta i po które sięga do półek, a nie ogromny koncern, o którego istnieniu najpewniej nie ma pojęcia. W tym celu warto orientować się w obowiązujących trendach, w szczególności w docelowej grupie, w którą celujemy ze swoim produktem lub usługą. Trzeba wiedzieć, co się sprzedaje. Pomocne będzie przeprowadzenie prostych ilościowych lub jakościowych badań marketingowych. Już kilka ankiet pozwoli na rozeznanie, co aktualnie dzieje się na rynku.

Co na fakturach?

Faktura musi zawierać imię nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres. Sama marka nie jest odrębnym podmiotem, ani podatnikiem VAT, nie posiada więc własnych numerów identyfikacyjnych. Oznacza to, że faktury wystawia firma a nie marka. Nazwa marki może występować obok nazwy firmy w celach wyróżniających.

4.83 śr ocena (96% wynik) - 12 liczba głosów

Show 2 comments

23 sierpnia, 2017
0

To teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że Twoja marka jest osobą. Czy jest mężczyzną, czy kobietą? Ile ma lat? Jakie 3 przymiotniki najlepiej ją określają? Jaki kolor najlepiej pasuje do tego zestawu …i tak dalej… A poza tym świetny artykuł, który krótko i jasno wyjaśnia sprawę.

20 września, 2017
0

Bardzo przydatny artykuł. Fajnie wyjaśnione pojęcia, które często są mylone.

Leave a Comment

Loading Posts...