Loading Posts...
ventolin nei neonati €141.01

Wkład do spółki kapitałowej – Co nie może być przedmiotem ?

Spółki kapitałowe ( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna ), aby zostały wpisane do rejestru oraz zaczęły funkcjonować muszą posiadać swój własny kapitał. Chodzi o to, aby mogły dysponować własnym majątkiem.  Kodeks spółek handlowych wyraźnie wskazuje, że w przypadku spółek kapitałowych elementem koniecznym do rejestracji jest posiadanie kapitału początkowego. Wkład do spółki kapitałowej – czym jest ? Minimalny kapitał dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to 5000 zł, a w przypadku spółki akcyjnej to aż 100 000 zł. Kapitał jest także potrzebny do podziałów udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji w spółce akcyjnej.  Kapitał jest także wyznacznikiem praw i obowiązków wspólników w odniesieniu do spółki.

Do jednych z najważniejszych obowiązków udziałowców oraz akcjonariuszy jest realne pokrycie swoich wkładów do kapitału zawiązanej spółki. Art. 163 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych mówi, że wkłady w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być pokryte w całości jeszcze przed dokonaniem rejestracji. W spółce akcyjnej natomiast część kapitału zakładowego może być pokryta po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie znajdziemy w art. 309 Kodeksu Spółek Handlowych. Kodeks wyodrębnia nam również dwie formy, w których wspólnicy luba akcjonariusze swoje wkłady mogę wnosić. Podział jest dość prosty wkłady pieniężne oraz niepieniężne.

Wkład pieniężny to najprostsza możliwość wpłaty wkładu – to po prostu określona suma pieniężna, która przechodzi do majątku spółki. Wpłaty można dokonać za pomocą „tradycyjnego” pieniądza oraz za pośrednictwem coraz bardziej popularnego systemu elektronicznego np. przelewem bankowym na wskazane konto.

Wkład niepieniężny natomiast to przedmiot wkładu, który ma stricte niepieniężny charakter. Tutaj ustawodawca daje szerokie pole możliwości, ponieważ Kodeks Spółek Handlowych dokładnie nie określa czym wkład niepieniężny może dokładnie być.

Przepisem, który odnosi się do przedmiotu aportu należy zaliczyć art. 14 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, że ustawodawca wprost nie wymienia katalogu przedmiotu aportu, musimy posłużyć się kryteriami, które wskażą co tym aportem może być.

Kryteria pozwalające na uznanie danego prawa za aport:

1) możliwość określenia wartości majątkowej danego prawa,
2) możliwość wyceny i umieszczenia w bilansie,
3) zbywalność prawa,
4) możliwość ustanowienia prawa.
5) przydatność i dostępność przedmiotu wkładu spółki,
6) zdolność do wejścia do masy upadłościowej

Teraz znacznie prościej będzie odpowiedzieć na pytanie, co nie może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej.

Wyróżniamy tu przede wszystkim:

– prawa niezbywalne

– świadczenie pracy lub usług,

– świadczenie, które nie ma wartości ekonomicznej,

– świadczenie, którego nie da się ująć w bilansie spółki.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037 stan prawny na dzień 13.01.20216 r.

3.00 śr ocena (72% wynik) - 2 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...