Loading Posts...
ventolin skutki uboczne pokrzywka €51.55

Zmiany w podatku VAT po nowelizacji na 2017 rok

Piszący człowiek
Człowiek Pisze Dokumenty Długopis

1 grudnia 2016 roku Sejm ostatecznie uchwalił nowelizację ustawy o podatku VAT. Zmiany w podatku VAT obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku, część z nich wejdzie w życie na początku 2018. Celem Rządu jest ograniczenie nadużyć i wyłudzeń VAT. Co w praktyce oznacza to dla podatników?

Jedno wiemy na pewno: stawki VAT się nie zmienią. Przynajmniej nie przed końcem 2018 roku. Przeanalizujmy więc najważniejsze postanowienia „dużej” nowelizacji:

Deklaracje VAT tylko drogą elektroniczną

Od nowego roku obowiązek elektronicznego składania deklaracji dotyczyć będzie podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, krajowych dostawców i nabywców usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT, podmiotów zobowiązanych do składania rocznych obliczeń podatku oraz deklaracji drogą elektroniczną na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek obejmie pozostałych podatników. Nowelizacja to ma na celu możliwość szybszego wprowadzenia danych do systemu i ich analizy – słusznie. Bieganie z deklaracjami jest bardzo czasochłonne i uciążliwe, a często okazuje się, że czasu pozostało zdecydowanie za mało, jestem więc na tak.

Rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia

Mowa o transakcjach, w których nie dostawca, lecz nabywca towaru bądź usługi rozlicza VAT. Od tej pory dotyczyć to będzie m.in. niektórych usług budowlanych, w których faktury często nie pokrywały się z rzeczywistością, sprzedaży procesorów, co może pomóc branży elektronicznej w ograniczeniu oszustw na tym rynku. Przewiduje się również zmiany dla niektórych kruszców, tj. złota, srebra i platyny, w postaci półproduktów, przed obróbką plastyczną.

Zmiana warunków korzystania ze zwrotu VAT

Do tej pory urząd skarbowy zobowiązany był do zwrotu różnicy podatku VAT w ciągu 25 dni od daty złożenia rozliczenia na wniosek złożony przez podatnika. W tym czasie dokonuje się weryfikacji poprawności rozliczenia. Według nowych zasad przyspieszenie zwrotu będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków:

  • dzięki przedstawieniu potwierdzenia dokonania płatności należności wynikających z faktur za pomocą rachunku podatnika lub rachunku w SKOKu,
  • kwota należności pozostałych faktur nie będzie wyższa niż 15 tys. złotych,
  • podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, rozliczał się w terminie i składał deklaracje przez ostatnie dwa lata.

Urząd skarbowy będzie miał teraz więcej czasu na przeanalizowanie, czy złożony przez dany podmiot wniosek o przyspieszenie nie jest próbą wyłudzenia. Ponadto, weryfikacja może zostać poszerzona o rozliczenia innych podmiotów, które brały udział w transakcjach ww. wnioskodawcy. Dla uczciwych podatników oznacza to więcej papierkowej roboty i utrudnioną drogę do szybszego zwrotu różnicy VAT. Być może jednak da się uszczelnić system podatkowy?

Kwartalne rozliczenia VAT

Stosowanie kwartalnych rozliczeń zostanie ograniczone wyłącznie dla małych przedsiębiorstw, których przechód ze sprzedaży nie przekroczył wraz z kwotą podatku 1,2 mln euro w poprzednim roku. Więksi i średni przedsiębiorcy zostaną pozbawieni prawa do rozliczania się kwartalnie. Takie ograniczenie może wpłynąć negatywnie na płynność finansową dużych podatników. Oznacza zwiększenie nakładu pracy i kosztów przy rozliczeniach miesięcznych, a w dalszej kolejności, pogorszenie zdolności inwestycyjnej i wpływów do budżetu firmy.

Sankcje za błędy i oszustwa podatkowe

Nowelizacja przewiduje podwyższenie sankcji do 100% za wystawianie tzw. pustych faktur. Fakturę nazywamy „pustą”, gdy wykazane w niej towary bądź usługi będące przedmiotem transakcji w rzeczywistości nigdy nie istniały. Oszuści, strzeżcie się! Rzeczywiście, 100% brzmi dość drastycznie, niemniej jednak przedsiębiorcy niemający nic do ukrycia mogą nadal spać spokojnie. Liczba pustych faktur z pewnością zmniejszy się, co jest plusem dla nabywcy w rozliczanej transakcji. Myślę, że nikt z nas nie chciałby zostać oszukany.

Dodatkowo podatnikom grożą sankcje za zaniżenie lub zawyżenie kwoty zwrotu podatku oraz niezłożenie deklaracji VAT i niewpłacenie zobowiązania podatkowego należnego fiskusowi w wysokości 30% danej kwoty. W przypadku złożenia korekty po kontroli podatkowej bądź w trakcie trwania postępowania kontrolnego – 20%. Warto więc dokonanie rozliczeń powierzyć specjalistom. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystko zostało rozliczone prawidłowo i z pewnością zyskamy czas na zajęcie się sprawami bieżącymi firmy.

Podatnicy VAT

Dany podmiot może otrzymać odmowę rejestracji jako podatnika VAT, gdy po zweryfikowaniu danych okaże się, że są one nieprawdziwe albo taki podmiot nie istnieje w ogóle. Rejestracja nie zostanie dokona, kiedy urząd nie będzie w stanie skontaktować się z podmiotem lub pełnomocnikiem. Wykreślenie podmiotu może natomiast nastąpić w przypadku zawieszenia działalności na co najmniej pół roku, niezłożenia deklaracji VAT za 6 miesięcy oraz wystawianie pustych faktur.

Odpowiedzialność solidarna pełnomocników

Pełnomocnik dokonujący rejestracji podatnika VAT będzie odpowiadać za jego zobowiązania. Odpowiedzialność nie ma przekraczać kwoty 500 tys. złotych i grozi przedstawicielom w przypadku zaległości podatkowych powstałych w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności rejestrowanego przez nich podmiotu. Rząd chce w ten sposób ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów. Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, sam zamysł jest dobry, proponowane zmiany mogą jednak nie spełnić oczekiwań. W piśmie wystosowanym do Ministra Finansów czytamy: „Pełnomocnik, do którego zgłasza się podmiot z prośbą o rejestrację, nie zna i nie ma jak sprawdzić celów powołania danego podmiotu. Nie można także wykluczyć, że podmiot po jego zarejestrowaniu zostanie sprzedany, na co pełnomocnik ds. rejestracji nie ma wpływu, ani nawet wiedzy. Pełnomocnik nie ponosi też winy za działania podatnika po dokonaniu rejestracji, ani też działaniu, jeśli miałoby oszukańczy charakter, nie może przeciwdziałać”.

Powyższe zmiany są tylko wybranymi przykładami, które zawiera nowela na 2017 rok, a które w szczególności mogą zainteresować przedsiębiorców. Głównym celem zmian jest zmniejszenie luki podatkowej o 2 punkty procentowe tj. 3,4 mld złotych. Jak będzie to wyglądać w praktyce i czy faktycznie uda się polepszyć kondycję budżetu państwa? Zachęcam do dyskusji. Na 2017 rok życzę natomiast samych dobrze wypełnionych dokumentów.

Pierwotny projekt zmiany ustawy dostępny w biuletynie:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290205/12380446/12380447/dokument246213.pdf

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...