Loading Posts...
ventolin senność €78.37

Uproszczenia w podatkach dla małych oraz jednoosobowych firm w 2017 roku

Uproszenia dla firm

Nadchodzą ważne zmiany dla firm jednoosobowych oraz mikrofirm – w 2017 roku zostaną wprowadzone uproszczenia podatkowe korzystne dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy uproszczenia w podatkach dla małych oraz jednoosobowych firm w 2017 roku.

Zestaw zmian nazwanych mianem konstytucji dla biznesu przewiduje, że działalność osób, których przychody nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia, nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Z takim postanowieniem wiąże się szansa na wyjście z szarej strefy, do której obecnie spychani są przedsiębiorcy przez aktualnie obowiązujące przepisy.

Wprowadzone zmiany najbardziej odczują przedsiębiorcy zajmujący się usługami drobnymi i posiadające bardzo niskie dochody. Osoby te nie będą musiały rejestrować swojej działalności gospodarczej i płacić składek ZUS. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, ponieważ obecnie te składki wynoszą aż 1121 zł. Obowiązek ten ominie również osoby zarabiające 50% minimalnego wynagrodzenia, które od z początkiem 2017 roku wynosić będzie 2000 zł.

W związku z wprowadzanymi zmianami pojawia się jednak problem ewidencji. Gdyby nie była ona przeprowadzana, z pewnością pojawiłoby się mnóstwo nieuczciwych przedsiębiorców, których dochody przekraczałyby znacznie 1000 zł, mimo to staraliby się skorzystać z uproszczeń podatkowych.  Taka ewidencja z pewnością więc się pojawi, jednak w bardzo uproszczonej formie.

Rządowe zmiany w podatkach dotyczyć będą również firm, których przychody nie przekraczają 5000 zł.  Rozwiązania te będą dotyczyć m.in. rezygnacji z ryczałtowego podatku na ZUS i zastąpienie ich 22% składką.

Łączny podatek ?

Stosunkowo rewolucyjnym wydaje się pomysł wprowadzenia łącznego podatku, na który składać się będzie VAT, ZUS i NFZ. Taka danina wynosiłaby 15% od uzyskiwanego obrotu, co byłoby sporym ułatwieniem dla mikrofirm.

Regulacje wprowadzane 1 stycznia 2017 roku dosięgną również podatek tzw. małych przedsiębiorców, których przychód ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. Płacony przez przedsiębiorców podatek CIT zostanie obniżony z 19 do 15%.

Ustawa będzie również zawierać przepisy, które uniemożliwią korzystanie z korzystniejszych stawek podatkowych tym przedsiębiorcom, którzy będą skłonni podzielić firmę tylko po to, by móc skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedstawione rozwiązania niosą ze sobą wiele pozytywnych aspektów. Ułatwi to funkcjonowanie istniejących już firm, ale także znacząco wpłynie na wzmożenie przedsiębiorczości. Nowe zasady podatkowe przyczynią się do powstawania nowych firm, co bezpośrednio przekłada się na rozwój państwa.

Uproszczenia w podatkach będą miały pozytywny oddźwięk nie tylko bezpośrednio u przedsiębiorców. Płacone przez nich składki będą adekwatne do osiąganych dochodów, a sam fakt płacenia ich, równoznaczny z wyjściem z szarej strefy, przyczyni się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 5 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...