Loading Posts...
ventolin aerosol precio en argentina €62.85

Ryczałt ewidencjonowany 2017 – jaki próg przychodów ?

Ryczałt ewidencjonowany

Jedną z form opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Jest to uproszczona forma możliwa w przypadku prowadzenia określonej przepisami szczególnymi, działalności gospodarczej. Uproszczenie polega na opłacie podatku obliczonego od przychodu firmy. Nie ma więc możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania. Z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub w postaci spółki osobowej. Ryczałt ewidencjonowany 2017 – jakie zmiany ?

Ryczał ewidencjonowany na 2017 rok

Największą zmianą na w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 roku jest wzrost limitów przychodów, które dają przedsiębiorcy uprawnienie do korzystania z tej uproszczonej formy opodatkowania. Oznacza to znaczny wzrost liczby podatników w 2017 roku, którzy z ryczałtu będą korzystać. Limit przychodów osiągniętych na przestrzeni 2016 r. uprawniający do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 roku wzrósł do 644.640 zł. Ustawodawca daje możliwość płacenia podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego także w sytuacji, gdy:

  • przedsiębiorca prowadzący działalność samodzielnie uzyskał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który nie przekroczył progu 150 tys. Euro,
  • działalność prowadzona w formie spółki po podsumowaniu przychodów jej wspólników, nie uzyskała więcej niż 150 tys. euro
  • przedsiębiorca w danym roku podatkowym rozpoczął działalność gospodarczą i nie korzysta z formy opodatkowania w postaci karty podatkowej. Ponadto taki przedsiębiorca nie będzie ograniczony limitem przychodu. Może więc on przekroczyć wspomnianą wcześniej liczbę 150 tys. Euro obrotu.

Ustawodawca daje także możliwość rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego przedsiębiorcy w 2017 roku, który jednocześnie prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki. Wyróżniono jednak tylko dwa przypadki, w których w 2017 roku można skorzystać z tej „ulgi”:

  • jeżeli podatnik po podsumowaniu przychodu z działalności gospodarczej i spółki nie przekroczył limitu 150 ty. Euro przychodu,
  • gdy w obu przypadkach ( zarówno działalność gospodarcza jak i spółka ) nie przekroczyły wskazanych przez ustawodawcę limitów przychodu.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać tacy podatnicy, którzy w roku poprzedzającym obecny rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki. Przychody tych podmiotów jednak musiałby być opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku opodatkowane w formie karty podatkowej, a za drugą część roku na ogólnych zasadach. Przychód po podsumowaniu przychodów w roku poprzedzającym obecny rok podatkowy również m wyznaczony już wcześnie wspomniany limit – 150.000 euro.

Podczas 2017 roku ustawodawca daje także możliwość płacenia kwartalne ryczałtu ewidencjonowanego. Taką opcję posiadać będą podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczyły kwoty o równowartości 25.000 euro w przeliczeniu na kurs podawany przez NBP.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...