Loading Posts...
czy ventolin pomoże kaszlowi €32.31

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku w 2017 roku – Jakie zmiany ?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku w 2017 roku ? Podatki to nieodłączny element dyskusji pracodawców, pracowników, emerytów i rencistów. W 2017 roku szykują się zmiany, które Ministerstwo Finansów określa bardzo pochlebnie. Jak Ty je ocenisz drogi czytelniku? Kto zyska w 2017 roku?

Według danych statystycznych na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku zyska niemal 3 miliony podatników. Prognozy mówią, że zmianę w sposób pozytywny odczują pracownicy, renciści, emeryci, a nawet studenci. Według Ministerstwa najważniejszym aspektem jest całkowity brak opodatkowania dla dochodów na poziomie minimalnej egzystencji. Ustawa z dnia 29 listopada nowelizująca zasady PIT uchwaliła kwotę wolną od podatku – 6600 zł rocznie. Jak to się ma w praktyce? Oto kilka realnych przykładów:

 1. Osoby, które na przestrzeni całego roku nie zarobiły więcej niż 6.600 zł nie zapłacą podatku dochodowego.
 2. Podatnicy, którzy zarabiają więcej niż 6.600 zł,  ale mniej niż 11 tys. zł rocznie odczują stopniowe zmniejszenie kwoty wolnej, do dzisiejszego poziomu 3091 zł.
 3. Podatnicy, których dochody wahają się w przedziale od 11 tys. zł do  85.528 zł rocznie będą opodatkowani na obowiązujących do tej pory zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3091 PLN.
 4. Podatnicy, których dochód przekracza próg 85.528 zł odczują stopniowe zmniejszanie kwoty, a Ci którzy zarabiają więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej od podatku wcale.

Będąc w temacie rozliczeń podatku PIT warto przypomnieć, które z naszych dochodów nie są objęte ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają:

 • Działalność rolnicza z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • Gospodarka leśna w rozumieniu ustawy o lasach,
 • Dochody ze spadków i darowizn, które są uregulowane przepisami szczególnymi,
 • Czynności, które nie mogą zostać prawnie uznane za skuteczny przedmiot umowy,
 • Majątek uzyskany z podziału dochodów małżeństwa w przypadku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • Majątek uzyskany z przychodów oraz z tytułu  wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 • Dochody przedsiębiorcy zajmującego się żeglugą, który jest opodatkowany na zasadach przepisów szczególnych ( prawo o podatku tonażowym)
 • Świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, które są objęte małżeńską wspólnotą majątkową.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spotyka się z falą zwolenników, ale i także z krytyką. Wiele osób uważa, że zmiana wcale ich nie dosięgnie, a kwota 6600 zł dochodu rocznie jest to niewiarygodnie mała. Każdy z nas na pewno ma swoje własne zdanie na ten temat, zależne od tego w jakiej „grupie” się znajdujemy.

A jeśli nie wiesz jak rozliczyć podatek PIT to zapoznaj się z ofertą mksięgowośc –  wyspecjalizowanym oddziale, który oferuje szeroki wachlarz usług i dopasuje odpowiednie rozwiązanie do Twoich potrzeb. Pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić niejasności i wykonają podsumowanie rachunków Twojej pracy.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...