Loading Posts...
que diferencia hay entre salbutamol y ventolin €53.89

Od 1 października 2017 obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Głównym celem rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy jest ułatwienie uzyskania ochrony znaków. Zmiany dotyczą również samej procedury zgłoszeń oraz wprowadzają nowe pojęcia i formy znaków UE.

Na wstępnie warto podkreślić, że dawny wspólnotowy znak towarowy jest od tej pory znakiem towarowym UE. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego również zyskał nową nazwę i jest to obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Forma przedstawienia

Z nowych przepisów ucieszą się w szczególności właściciele nietypowych znaków, takich jak hologramy, dźwięki, kolory, czy zapachy. Tylko do końca tego roku zgłoszenia znaków można wysyłać tak jak do tej pory, od nowego roku będzie odbywać się ono wyłącznie drogą elektroniczną. Przedstawienie ww. znaków w wymaganej wcześniej formie graficznej było dość trudne i nie służyło sprawności całego procesu. W zgłoszeniu elektronicznym dopuszcza się przedstawienie znaku w dowolnej formie, jeżeli jest wystarczająco  jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny. Ma to ułatwić wyszukiwanie znaków w rejestrze i zapewnić pewność rejestracji ich użytkownikom. W rozporządzeniu jasno określono typ znaku oraz wymagany format jego przedstawienia. Poniżej przedstawię najpopularniejsze:

 • grafika – format JPEG;
 • kształt – JPEG OBJ STL X3D;
 • pozycja – JPEG;
 • wzór – JPEG;
 • barwa – JPEG;
 • dźwięk – JPEG MP3 (maksymalnie 2 Mb);
 • ruch – JPEG MP4 (maksymalnie 20 Mb);
 • hologram – JPEG MP4 (maksymalnie 20 Mb);
 • multimedia – MP4 (maksymalnie 20 Mb).

W przypadku znaku słownego forma jest jasna – standardowy zapis, bez koloru i cech graficznych. Nowością jest, że żaden ze znaków nie wymaga opisu. Pozycja, barwa i ruch, które wymagały wcześniej obowiązkowego opisu, od teraz mogą go posiadać, ale nie jest to wymagane.

Znaki certyfikujące

Jest to znany już wcześniej rodzaj znaków, ale dopiero teraz doczekał się oficjalnego miejsca na w przepisach unijnych. Znak certyfikujący odnosi się do gwarancji konkretnych cech towarów lub usług. Znaki te pozwalają wyróżnić certyfikowane towary i usługi pod względem jakości, materiału, dokładności, sposobu produkcji lub innych właściwości. Towary i usługi oznaczone w ten sposób są zgodne ze standardami określonymi w regulaminie i podlegają kontroli w ramach odpowiedzialności ich właściciela, niezależnie od tożsamości przedsiębiorstwa, które w chwili wydania znaku faktycznie świadczy usługi lub wytwarza towary.

Znak certyfikujący UE nie dotyczy towarów i usług objętych znakiem certyfikującym właściciela pod względem pochodzenia geograficznego.

W celu zgłoszenia znaków certyfikujących należy do wniosku załączyć oświadczenie, że zgłasza się znak certyfikujący UE. W ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia, należy przedłożyć regulamin używania wraz z wykazem towarów i usług, których dotyczy. Regulamin powinien zawierać:

 • opis cech charakterystycznych towarów i usług;
 • warunki używania znaku certyfikującego;
 • sposoby badań i nadzorowania właściciela znaku.

Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną wynosi 1 500 euro.

Opłaty za rejestrację

Zgłoszenie znaków towarowych oraz odnowienie ich ochrony jest teraz dużo tańsze. Zmieniły się też opłaty urzędowe i sposób ich wyliczania.

Przede wszystkim opłata zależna jest od klasy towaru lub usługi. Dotychczas dla trzech pierwszych klas opłata była taka sama i wynosiła 900 euro, a dla czwartej i dalszych 150 euro.

Po zmianach dla pierwszej klasy opłata zgłoszenia drogą online wynosi 850 euro, dla drugiej 50 euro, dla trzeciej 150 euro, a dla czwartej i kolejnych niezmiennie 150 euro.

Za wznowienie drogą online opłaty wynoszą dokładnie tyle samo, co przy pierwszej rejestracji. Dla porównania wcześniej było to 1 350 euro dla pierwszych trzech klas i 400 dla czwartej i kolejnych.

Zmianie uległy również inne opłaty. Za sprzeciw przedsiębiorcy zapłacą 320 euro, za unieważnienie 630 euro, a za odwołanie 720 euro.

 

Całe rozporządzenie można podejrzeć tutaj:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2424

5.00 śr ocena (99% wynik) - 7 liczba głosów

Show 7 comments

17 listopada, 2017
0

Dziękuję za informację, wrócę do artykuły, gdy będę miała bezpośrednią styczność z tematem. Pozdrowienia!

17 listopada, 2017
0

Cieszy mnie, że opłaty zostały znacznie zmniejszone.

Ostatnio czytałam, że sam proces zgłoszenia jest niestety mocno skomplikowany i kilku złożonych etapów. Mam nadzieje, że niebawem i o tym będę mogła u Was poczytać.

17 listopada, 2017
0

Uważam, że te nowe wprowadzone zmiany są z dużą korzyścią dla osób konkretnej branży.
Pani Kingo artykuł przydatny jak wszystkie inne 🙂

17 listopada, 2017
0

Dobra wiadomość i dobre zmiany.
Miło czytać, że w kolejnych kwestiach wychodzi się naprzeciw przedsiębiorcom .

23 listopada, 2017
0

Bardzo cenne informacje. Świetny artykuł pod względem merytorycznym, porusza dużo bardzo ważnych kwestii dla przedsiębiorcy.

30 listopada, 2017
0

Bardzo dobre zmiany!

30 listopada, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł, zmiany jak najbardziej na plus 🙂

Leave a Comment

Loading Posts...