Loading Posts...
kupić ventolin inhalator w Singapurze €54.98

Nawet do 25 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia VAT

Wyłudzenia VAT są jednym z największych problemów, z którym usilnie od wielu lat walczy Urząd Skarbowy. Nieuczciwa konkurencja wśród przedsiębiorców i fikcyjne faktury przyczyniają się do bezprawnego pobrania ogromnych kwot pieniężnych. Nowelizacja Kodeksu Karnego, która ma wejść w życie już 1 marca 2017 roku przewiduje obostrzenie kar – 25 lat więzienia za fikcyjne faktury powyżej 10 milionów złotych.

Kolejną karą, którą wprowadza nowelizacja Kodeksu Karnego to widełki od 3 do 15 lat za fikcyjne faktury opiewające na kwotę powyżej 5 milionów złotych.  Ustawodawca wyposaży także ustawę o kolejne kategorie przestępstw takie jak:

  • wystawianie fikcyjnych faktur VAT,
  • podrabianie faktur VAT,
  • przerabianie faktur w celu użycia jako autentycznych.

W Kodeksie Karnym znajdziemy możliwości, które prowadzą do łagodniejszego wymiaru kary. W sytuacji wyłudzeń VAT-u po nowelizacji, nadzwyczajne złagodzenie kary będzie możliwe jedynie w sytuacji ujawnienia przez sprawcę wszystkich okoliczności przestępstwa. Kolejną nieodłączną przesłanką do łagodniejszego potraktowania będzie także wskazanie osób współdziałających. W szczególnych przypadkach sprawcy, którzy zwrócą bezprawnie uzyskaną wcześniej korzyść majątkową mogą liczyć nawet na odstąpienia od wymierzenia kary.

Dlaczego ustawodawca jest tak łaskawy ?

Kodeks Karny ma na celu nie tylko karanie za dokonane już przestępstwa, ale pełni również rolę prewencyjną. Nadzwyczajne złagodzenie kary po uzyskaniu wcześniej wspomnianych przesłanek prowadzi do rozbicia powiązań mafijnych oraz likwidacji zorganizowanych grup przestępczych.

Gdzie jeszcze widoczne będą zmiany ?

Ustawodawca wraz ze zmianami w Kodeksie Karnym wprowadza szereg zmian do ustawy np.:

  • o policji,
  • CBA,
  • Straży Granicznej,
  • Żandarmerii Wojskowej,
  • kontroli skarbowej.

Dzięki zmianom wyżej wymienione instytucje będą miały coraz większe możliwości wykrywania tego typu przestępstw. Objawia się to przede wszystkim w możliwości prowadzenia czynności rozpoznawczych, a nawet nagrywania i utrwalania rozmów – oczywiście te możliwości są określone w przepisach szczególnych.

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...