Loading Posts...
ile ventolin mogę wziąć w ciągu dnia €103.29

Najważniejsze zmiany księgowe dla pracodawców na 2017 rok

Wraz z nowym rokiem 2017 wszedł w życie tzw. pakiet „100 zmian dla firm”, w raz z ustawą podpisaną 28 grudnia 2016 roku. W teorii ma on ułatwić życie pracodawcom, odciążyć ich z części obowiązków. Co kryje się pod tymi stoma zmianami?

  • Regulaminy pracy i wynagrodzeń

Dotychczas obowiązek wprowadzania regulaminów pracy spoczywał na pracodawcach zatrudniających minimum 20 pracowników. To nie zbyt duża liczba. Po zmianach wzrosła ona do co najmniej 50 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy (Dział XI Kodeksu pracy o układach zbiorowych). Co z przedsiębiorstwami z liczbą pracowników od 20 do 50? One również mogą wprowadzać regulaminy, ale nie są do tego zobowiązane, chyba że zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem.

  • Świadczenia socjalne

Podobnie wygląda sytuacja ze świadczeniami. Do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników na pełen etat. Na wniosek zakładowej organizacji związkowej – przy liczbie pracowników od 20 do 50 w przeliczeniu na pełne etaty.

  • Świadectwa pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r., obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292), który znaleźć można poniżej:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2292/1

Pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy, jeżeli ma zamiar nawiązać z pracownikiem kolejny stosunek pracy w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniego.
Ustawa zniosła też obowiązek wydawania świadectw za zakończony stosunek pracy zawarty z pracownikiem na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony po upływie 2 lat zatrudnienia. Wprowadzono przepisy przejściowe, które nakazują wydanie takim pracownikom świadectw pracy, jeżeli zostali oni zatrudnieni 1 stycznia 2017 roku na podstawie kolejnej umowy, za zatrudnienia kończące się 1 stycznia 2017, a którym jeszcze nie wydano świadectw. Pracodawcy mają obowiązek wydania świadectw do 30 czerwca 2017r.

  • Umowy o współodpowiedzialności materialnej

Umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie do tej pory nie musiały być zawierane w formie pisemnej. Wraz z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r., wszystkie umowy tego typu muszą być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie ma to wpływu na umowy zawarte przed 1 stycznia 2017r. – pozostają ważne.

  • Odwołania od wypowiedzeń

Termin odwołania od dnia doręczenia przez pracodawcę pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę, rozwiązaniu umowy lub odmowy przyjęcia do pracy został ujednolicony i wydłużony – wynosi 21 dni.

Przepisy przejściowe stanowią, że jeżeli wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę miały miejsce w ostatnich dniach grudnia 2016 roku (tak, że dotychczasowy siedmiodniowy termin odwołania obejmował dzień 1 stycznia 2017 roku), termin na odwołanie również zostaje wydłużony do 21 dni.

  • Odwołania do sądu

Pracownik może wnieść do sądu odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także żądania nawiązania umowy o pracę w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma.

  • Wynagrodzenie minimalne

Minimalne wynagrodzenie dla pracownika od 1 stycznia wynosi 2 000 zł brutto, co w porównaniu z dotychczasową kwotą 1 850 zł robi sporą różnicę i niesie za sobą wzrost kosztów zatrudnienia. Ponadto, zniesiono zróżnicowanie wynagrodzenia gwarantowanego zależnego od stażu pracy i pracownicy mają prawo do co najmniej 100% minimalnej płacy w pierwszym roku zatrudnienia. Dodatek za pracę w porze nocnej nie może być już wliczany do wynagrodzenia minimalnego.
W przypadku umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, wprowadzona została minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Nie ma znaczenia, czy w umowie ustalona będzie stawka dzienna, tygodniowa, czy miesięczna, ważne żeby po przeliczeniu dawała 13 zł za godzinę pracy.

Czy ustawa z 16 grudnia jest ułatwieniem dla pracodawców? Na niektórych zmianach z pewnością skorzystają mali przedsiębiorcy. Złagodzenie przepisów prawa pracy oznacza mniej papierkowej roboty. Tylko co z tymi płacami? Cóż, tutaj szukałabym równowagi w braku obowiązku świadczeń socjalnych.

Nowy rok jednak dopiero się zaczął, czy czekają nas zmiany zmian? Nie wykluczone.

Link do całej ustawy poniżej:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255/1

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...