Loading Posts...
ventolin w Japonii €102.60

Korzystne zmiany dla firm ubiegających się o fundusze unijne

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło projekt zmian, które mają uprościć korzystanie ze środków Unii Europejskiej. Ustawa ma zawierać nowelizację przepisów faktycznie ułatwiających działania przedsiębiorców, którzy starają się o dofinansowanie z funduszy unijnych, lub już realizują projekt przez nie dofinansowany.

Jakie zmiany w 2017 roku ?

W 2017 roku zostanie uruchomionych 28 konkursów, których łączny budżet wyniesie 8 mld zł. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada również zwiększenie wsparcia w branżach strategicznych wskazanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, między innymi poprzez konkursy, które będą dedykowane wybranym branżom.

Członkowie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przyjęli zmiany w kryteriach wyboru projektów dla następujących działań i poddziałań:

  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, dedykowanego prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • Programy sektorowe, wspierającego przedsiębiorstwa z wybranych branż w prowadzeniu prac badawczych,
  • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, wspierającego tworzenie zaplecza badawczego w przedsiębiorstwach,
  • Badania na rynek, adresowanego do firm z sektora MSP, które zamierzają wdrożyć wniki prac B+R w swojej działalności,
  • Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, oferującego wsparcie na umiędzynarodowienie działalności MSP,
  • Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Regionalne agendy naukowo-badawcze oraz Projekty aplikacyjne, w ramach których wspierane są prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez konsorcja firm i jednostek naukowych.

Według Marzeny Chmielewskiej, dyrektorki departamentu europejskiego Konfederacji Lewiatan, nowe regulacje to doskonały przykład na zrozumienie potrzeb przedsiębiorców przez administrację publiczną. Urzędnicy nareszcie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i realnym potrzebom przedsiębiorców.

Kolejne poprawki ?

Mimo prac MR nad zmianami, kilka projektów nadal wymaga wniesienia poprawek i uregulowania. Tak jest m.in. w przypadku przepisów, które znoszą wytyczne programowe. Należałoby uzupełnić je o przepis, który określałby, że beneficjenci dotacji mogą być zobowiązani do stosowania konkretnych warunków oraz procedur określonych w wytycznych, jednak tylko wtedy, kiedy będą one wprost wskazane w umowie dotyczącej dofinansowania ww. projektu.

Pod uwagę brane jest również możliwość rozszerzenia zakresu zadań rzeczników funduszy europejskich tak, aby ich praca mogła być zorientowana na konkretne rezultaty.

Inną kwestią poruszoną przez Lewiatan, będzie apel o doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku publikacji harmonogramów poszczególnych konkursów. Obecnie instytucje zarządzające stosują je w sposób odmienny, niekoniecznie korzystny dla projektodawców.

To, co z pewnością zasmuci wnioskodawców, to brak w projekcie przepisów dotyczących naborów w formie elektronicznej, która rozwiązywałaby problem żmudnego obowiązku przekładania dokumentacji papierowej.

Osoby, które narzekają na papierowe wersje dokumentów i awizowane listy lub przesyłki powinny zainteresować się ofertą mbiuro.com gdzie całą korespondencją zajmuję się specjalnie wyszkolona do tego asystentka, dzięki której list można obejrzeć na ekranie swojego komputera lub smartfona już w ten sam dzień, bez konieczności udawania się na pocztę.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 5 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...