Loading Posts...
cuantas veces puedo tomar ventolin €2.78

Kontrola skarbowa w 2016 r  – wyniki

Kontrola skarbowa

Rok 2016 obfitował w bardzo wzmożone kontrole ze strony Urzędu Skarbowego oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Akcja miała na celu weryfikację wszystkich podmiotów gospodarczych. Urząd Skarbowy na oku miał siedzibę podmiotów, miejsce faktycznego wykonywania działalności oraz miejsce przechowywania dokumentacji księgowej. Wzmożone kontrole miały na celu przede wszystkim uniknięcie prób wyłudzenia VAT-u. Kontrola skarbowa w 2016 – jaki miała skutek ? Według udostępnionych danych dowiedziałam się, że w budżecie Państwa, dzięki temu pozostało aż 1,5 mld złotych. W roku 2015 liczba ta była znacznie mniejsza bo wynosiła 870 mln złotych. 

Efekty kontroli w 2016 roku

Kontrole Skarbowe pozwalały na weryfikację podmiotów gospodarczych. Inspektorzy posiadając już coraz większe doświadczenie w tego typu „akcjach” ze znaczniejszym ułatwieniem typowali podmioty, które poddawane były wyrywkowej kontroli. Głównym celem weryfikacji podmiotów gospodarczych na terenie Polski była eliminacja grup przestępczych i prób wyłudzenia VAT-u. Najważniejsze dla Państwa, a także zdrowej konkurencji na rynku jest jak najskuteczniejsze wyzbycie się bezprawnie działających przedsiębiorców. Zaangażowanie pracowników Urzędu Skarbowego oraz działania kontrolne w wielu przypadkach pokazały, że czyny niezgodne z prawem i z etyką rynkową, nie są bezkarne.

Wiceminister finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński mówił wprost, że dzięki wyżej wymienionym działaniom udało się w znacznym stopniu wyeliminować niesprawiedliwość. Brak odpowiedzialności ze strony oszustów. Wszystko jednak ma swoje wady i zalety. Mając na względzie osobiste doświadczenia wprost trzeba powiedzieć, że niektóre z działań Urzędów przyniosły wiele strat niewinnym przedsiębiorcom. Udało się uniknąć wielu wyłudzeń i rozbić grupy przestępcze, jednak niektóre podmioty zostały całkowicie pozbawione VAT-u lub NIP-u. Czy, aby na pewno są do tego przesłanki ?

Odwołania od decyzji

Większość apelacji które trafiały do Urzędu Skarbowego, a nawet Sądu ( KRS z powodu wykreśleń ) zostały uznawane, a instytucje przyznawały się do swoich błędów. Wskaźnik zakończonych sukcesem kontroli wzrósł, nikt jednak nie liczył już skutecznych odwołań od decyzji.

Urząd Skarbowy więc sam stworzył sobie dodatkową pracę, poprzez błędy w weryfikacji podmiotów i brak odpowiedniej komunikacji w relacji podatnik – urzędnik. Takie działania powodowały nieuzasadnioną przerwę w działalności przedsiębiorcy. Ponowne uzyskanie VAT i rozpatrzenie apelacji wymaga czasu, który trzeba przeczekać nie świadcząc usług – nie zarabiając i nie wywiązując się z terminów ustalonych wcześniej z kontrahentami.

Statystyk jednak pokazują poprawę w jakości Kontroli Skarbowej. W porównaniu do poprzednich lat wydawanie decyzji wzrosło o kilkadziesiąt procent. Największy wpływ na zmianę miało zatrzymanie wypłat z budżetu – zwrotu podatku vat.

Według informacji Ministerstwa już w samych pierwszych trzech kwartałach 2016 roku powstrzymano w ten sposób próby oszustw na kwotę ponad 566 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 130 mln zł (wzrost około 335 procent).

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...