Loading Posts...
far passare asma senza ventolin €94.38

Kobieta na urlopie – świadczenia i przywileje

Kodeks pracy przyznaje prawo do urlopu wypoczynkowego każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Co w sytuacji: ” Kobieta na urlopie” ? Dodatkowe przywileje przysługują kobietom po urodzeniu dziecka. Niestety, dyskryminacja towarzyszy nam na każdym kroku. Mimo, że przepisy jasno określają prawa kobiet do urlopu, nadal budzą wiele pytań i obaw przed utratą stanowiska.

Co więc przysługuje kobiecie?

  • Urlop macierzyński

Podstawowy urlop trwa 20 tygodni. Po 14 tygodniach kobieta może wrócić do pracy, a pozostałe 6 przysługuje ojcu dziecka.

  • Dodatkowy urlop macierzyński

Najpóźniej 14 dni po porodzie można złożyć wniosek o dodatkowy urlop. Powinien nastąpić zaraz po podstawowym urlopie i trwa 6 tygodni, a także podobnie jak w pierwszym przypadku – część, albo całość może przejąć ojciec.

  • Urlop rodzicielski

Trwa 26 tygodni i może być wykorzystany w trzech nie krótszych niż 8 tygodni częściach. Przysługuje obojgu rodzicom, przy czym jest to 26 tygodni do wykorzystania łącznie, a nie na osobę.

  • Urlop wychowawczy

Może trwać nawet 3 lata w przypadku umowy na czas nieokreślony lub cały okres trwania umowy, jeżeli wynosi on mniej niż 3 lata. Przysługuje on do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia lub 18 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Nie można odmówić udzielenia urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik jest w firmie przynajmniej od 6 miesięcy.

Poza urlopem wychowawczym, wszystkie inne są w pełni płatne.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, obowiązuje urlop macierzyński i wychowawczy. Podczas urlopu macierzyńskiego można pobierać zasiłek, który jest tytułem do ubezpieczenia społecznego. W okresie zasiłku nie ma obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych od umowy zlecenia. Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym podlega natomiast wyłącznie ubezpieczeniu z tytułu umowy.

Jak powyższa sytuacja ma się do zajmowanego stanowiska pracy?

Nie można zwolnić osoby, która przebywa na jakimkolwiek urlopie, w tym również wypoczynkowym. Istnieją sytuacje takie jak np. likwidacja miejsca pracy, czy zwolnienie dyscyplinarne za złamanie prawa pracy, ale uzasadnionego powodu. W innych przypadkach pracownik jest praktycznie nietykalny.

Zakończenie urlopu gwarantuje powrót do pracy na identycznych warunkach. Stanowisko, płaca oraz wymagania kwalifikacyjne danego stanowiska nie mogą zostać umniejszone. Istnieje możliwość objęcia przez pracownika innej funkcji, lecz na nie gorszych warunkach.

Kobieta wracająca z urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o zredukowanie czasu pracy do minimum połowy pełnego wymiaru. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek.

Warto więc zaznaczyć, że najwięcej korzyści daje umowa o pracę. Każda inna umowa cywilnoprawna musi sama jasno określać ewentualne dodatkowe przywileje.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 2 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...