Loading Posts...
ventolin aerosol precio argentina €86.0

Zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku  ? Od stycznia regularnie wprowadzane jest  ponad 50 ułatwień dla MŚP w ramach projektu o uproszczeniach w prawie podatkowym i gospodarczym. Szacuje się, że zmiany te mają przynieść przedsiębiorcom około 3,8 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat. Program ten upraszcza zarządzanie firmą dzięki:

– zmniejszeniu biurokracji

– powiększeniu przywilejów

– wyraźnemu sformułowaniu przepisów, które stwarzają problemy w funkcjonowaniu firmy.

Podwyższenie progu dochodowego

Pośród wybranych rozwiązań można wyróżnić podwyższenie progu dochodowego, który upoważnia do otrzymania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu więcej przedsiębiorstw będzie miało prawo do jednorazowej amortyzacji oraz do 15% VAT, a nie jak wcześniej 19.

Pensja męża/żony jako koszt uzyskania przychodu

Dzięki programowi będzie można zapłacić mniejszy podatek poprzez uwzględnienie wypłaty małżonka w kosztach uzyskania przychodu, bez względu na formę zatrudnienia. Oznacza to, że fiskus będzie traktował takiego podatnika tak samo jak zwykłego płatnika podatków zatrudniającego osobę spoza najbliższej rodziny. Ocenia się, że ta droga uprości prowadzenie działalności około 40 tys. firm.

Ułatwienia w księgowości dla mikro przedsiębiorców

Dobra wiadomość dla mikro przedsiębiorców, ponieważ uproszczenia w sprawozdawczości finansowej będą dotyczyć również firm zarządzanych przez osoby fizyczne. Warunkiem jest próg przychodów, który nie może być mniejszy niż 2 mln euro i nie większy niż 3 mln euro.

Jednorazowe rozliczenie straty

Przedsiębiorstwa, które udokumentują stratę podatkową, wówczas w następnym roku będą mogły jednorazowo rozliczyć stratę o wartości do 5 mln złotych. Skutkiem takiego działania jest zapłacenie niższego podatku. Z udogodnienia będzie mógł skorzystać każdy właściciel firmy, który zmagał się z trudną sytuacją finansową i jest zobowiązany do rozliczenia straty.

Uproszczenia w zakresie BHP

Pracownicy administracyjno – biurowi zatrudnieni u pracodawcy, który jest zakwalifikowany do grupy zawodowej o najmniejszym ryzyku (kat. ryzyka do poziomu nr 3) nie będą musiały przechodzić obowiązkowego szkolenia BHP. Ponadto, przeszkolony pracodawca będzie mógł sprawować zadania służby BHP w swoim zakładzie jeśli zatrudnia do 50 osób. Dotychczas limitem było 20 zatrudnionych.

Ułatwienia dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

84% rejestrowanych spółek handlowych w Polsce to spółki z o.o. Dużo przepisów odnoszących się do tej formy działalności gospodarczych jest niedokładna lub nadmiernie rygorystyczna. Projekt wprowadza możliwość pisemnego poszerzenia w kwestii podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników oraz jasne określenie komu konkretnie należy składać oświadczenie o rezygnacji z pełnionych funkcji.

Wyżej wymienione zmiany pozwolą zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim pozwolą na łatwiejsze funkcjonowanie w środowisku biznesowym.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show 2 comments

28 czerwca, 2018
0

Dla małych przedsiębiorstw to zmiany są w miarę korzystne – przynajmniej w teorii, zobaczymy co będzie w praktyce.

29 października, 2018
0

Zmiany, zmiany, zmiany dla przedsiębiorców

Leave a Comment

Loading Posts...