Loading Posts...
atrovent con ventolin €75.31

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jakie wady i zalety?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Zmiany dotyczące przedsiębiorców jakie mają zajść w 2017 roku  są gorącym tematem w mediach, ale i również wśród tych, którzy prowadzą swój biznes. Jedna ze zmian ma dotyczyć także Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czym jest sam fundusz? Co da ta zmiana? Czy faktycznie reforma będzie ułatwieniem i wielką rewolucją? Odpowiedź na postawione pytania znajduje się poniżej.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to finanse, które są gromadzone przez przedsiębiorcę na osobnym rachunku bankowym celem wykorzystania ich na potrzeby socjalne dla pracowników.  Fundusz  jest obowiązkowy względem wszystkich pracodawców jednostek budżetowych i samorządowych. Założenie funduszu jest przymusem dla tych pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają minimalnie 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki pozyskiwane są z odpisów, których wysokość jest ustawowo określona.

Na co pracodawca może przeznaczyć środki?

Co do zasady środki z funduszu świadczeń socjalnych są w dyspozycji pracodawcy. Kilka z regulacji ustawowych informują jedynie o możliwościach wykorzystania środków z funduszu socjalnego.  Podstawową  jego rolą jest jednak zapewnienie pracownikom pomocy socjalnej, szczególnie tym osobom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej i materialnej.

Który z pracowników może skorzystać z Zakładowego Funduszu Socjalnego?

W tej kwestii z pomocą przychodzi ustawodawstwo. Najważniejsze jest, aby sam pracodawca odpowiednio środkami dysponował. Szef musi mieć na względzie sytuacje rodzinną, materialną i finansową każdego pracownika indywidualnie. Ważna jest także sytuacja zdrowotna pracownika.  Śmiało więc można wywnioskować, że niemożliwe jest równe wypłacanie środków wszystkim pracownikom. Wymiar wypłaconego świadczenia nie może być jednak uzależniony od osobistej oceny pracodawcy. Nawet aspekty takie jak: wydajność, okres pracy, rodzaj umowy – nie mogą mieć wpływu na  wypłacane świadczenie.

Ustawa wyraźnie mówi, że z tego funduszu socjalnego korzystać mogą:

 • Zatrudnieni bez względu na rodzaj ich etatu, a także członkowie ich rodzin,
 • Zatrudnieni przebywający na urlopie wychowawczym,
 • Emeryci oraz renciści,
 • Członkowie rodzin, którzy dziedziczą po zmarłych pracownikach oraz  byłych pracownikach, jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu,
 • Ci, którym zakład pracy przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu na szczególnie określonych zasadach,
 • Pracownicy młodociani, którzy zawarli z zakładem umowę w celu przygotowania zawodowego,
 • Pracownicy, z którymi zakład pracy zawarł umowę o wykonywanie jedynie pracy nakładczej, tzw. chałupnicy.

Realne przykłady wykorzystania funduszu:

 • Organizacja paczek z żywnością dla pracowników i ich rodzin,
 • Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w wypadku pracownika,
 • Zapomoga na leczenie z przewlekłej choroby dla pracownika lub członka jego rodziny,
 • Zapomoga dla pracowników, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi,
 • Dofinansowanie o charakterze oświatowym dla rodzin pracowników.

Projekt zmiany dotyczący Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma się opierać przede wszystkim na zwiększeniu liczby  pracowników koniecznej do jego założenia. Liczba z 20 pracowników ma wzrosnąć aż do 50. Mają to być „drzwi awaryjne” dla średnich przedsiębiorstw, które funduszy tworzyć nie chcą w ogóle. Przed czym jednak uciekać? Czy Fundusz faktycznie jest „złem” czy to jedynie stereotyp?

Moim zdaniem często jest on bardzo korzystną opcją dla zakładów pracy.  Sam strach przed jego założeniem to jedynie stereotyp, że jeśli jest coś wymagane to jest złe. Istnieje wiele ciekawych opcji, na które fundusz może być wykorzystany. Obecnie istnieje wiele programów dzięki którym na funduszu zyskuje zarówno pracodawca jak i pracownik. Rewolucja, która ma pojawić się w 2017, która z co najmniej 20 pracowników zmienia liczbę konieczną do założenia funduszu do 50 osób, nie jest zmianą innowacyjną. Wiele zakładów pracy, które zatrudniają liczbę mniejsza niż 20 pracowników, chętne korzysta z Zakładowego Funduszu.

Powyżej wskazane przykłady wskazały, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może być bardzo pozytywnie wykorzystany przez pracodawcę. Fundusz daje wiele możliwości dla pracowników i ich rodzin. Ważna jest jedynie chęć jego posiadania i prawidłowego wykorzystania.

2.33 śr ocena (59% wynik) - 3 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...