Loading Posts...
ile razy dziennie stosować ventolin €5.66

Co wybierają przedsiębiorcy – Windykację sądową czy firmę windykacyjną?

Coraz częściej niestety windykacja jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Ciężko nam przewidzieć, że dany kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, narażając nasze przedsiębiorstwo na straty. Warto wiedzieć jakie kroki należy podjąć, gdy już znajdziemy się w takiej sytuacji. W dzisiejszym artykule przedstawimy zagadnienia dotyczące windykacji sądowej oraz windykacji prowadzonej przez specjalizujące się w tym i firmy.

Na początek warto zastanowić się co kryje się pod pojęciem windykacji. Słowo to pochodzi od łacińskiego vindicatio i oznacza, w znaczeniu dosłownym, dochodzenie roszczeń, obronę konieczną a nawet zemstę. Współcześnie windykacja oznacza dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wbrew niektórym opiniom windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego. To, co wybierają przedsiębiorcy – windykację sądową czy firmę windykacyjną zależy od nich. Warto wiedzieć czym te dwa sposoby się różnią:

 

 • Windykacja sądowa – czyli egzekucja należności od dłużnika na rzecz wierzyciela (firmy, bądź osoby fizycznej) na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. W polskim systemie prawnym taką windykacją zajmują się komornicy. Windykacja kończy się na uzyskaniu przez wierzyciela sądowego wyroku lub  nakazu zapłaty kwoty, którą jest dłużny. Wyrok jest opatrzony w klauzulę natychmiastowej wykonalności, stając się tym samym tytułem wykonawczym, dającym wierzycielowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej
 • Windykacja pozasądowa– obejmuje pozasądowe  dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika. Coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców staje się korzystnie z usług firm specjalizujących się w windykacji.

Koszty windykacji

Oczywiste jest, ze sam fakt powstania konieczności windykacji wiąże się z powstawaniem strat w firmie, ponieważ związany jest z brakiem płatności przez kontrahenta. Najlepszym, i –niestety – najbardziej optymistycznym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia bez udziału osób trzecich, czyli sądów bądź firm windykacyjnych. Takie ugodowe rozwiązanie sporu może oszczędzić sporo nerwów obu stronom oraz kosztów związanych z procesem bądź zapłatą dla firmy windykacyjnej. Często jednak bywa tak, że dłużnik zaprzestaje kontaktu z wierzycielem i udział odpowiedniej instytucji jest konieczny.

Koszt windykacji sądowej

Jeżeli zdecydowaliśmy się na taki sposób odzyskania należności, musimy liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Nie ma również niestety gwarancji, że przedsiębiorca odzyska całą należność. Wniesienie pozwu, w zależności  od nominału długu, to koszt od 30 złotych do 100 tys. złotych. Dla długów o nominale do 10 tys. złotych opłaty związane z wpisem są stałe i wynoszą od 30 do 300 złotych. W przypadku długów o wyższych nominałach zasadą jest wpis wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Maksymalny koszt ustawa określa jako 100 tys. złotych.

Wpis to jednak dopiero początek: rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa również koszty zastępstwa procesowego, a te przykładowo dla długu powyżej 5 000 do 10 000 złotych wynoszą 1 200 złotych. Opłaty za sądowe postępowanie uproszczone w sprawach do 10.000 zł:

 • do 2000 zł – opłata 30 zł

 • 2000 – 5000 zł – opłata 100 zł

 • 5000 – 7500 zł – opłata 250 zł

 • 7500 – 10000 zł – opłata 300 zł

Opłata za sądowe postępowanie zwykłe wynosi 5% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Przedsiębiorca, który chce przed sądem dochodzić długu o wartości od 10 001 do 50 000 zapłaci adwokatowi 2 400 złotych. Jeżeli wartość długu wynosi między 50 001-200 000zł zastępstwo procesowe będzie nas kosztować 3 600 zł, powyżej 200 000 to już wydatek 7 200 zł.

Istnieje również możliwość skorzystania z e-sądu. E-sąd posiada znacznie niże koszty postępowania – wynoszą 1,25% kwoty, którą chcemy odzyskać w pozwie o zapłatę, jednak nie mniej niż 30 zł.

Koszt windykacji prowadzonej przez firmę windykacyjną

W tym wypadku ciężko podać jakiekolwiek konkretne kwoty, cena jest bowiem zależna od indywidualnego cennika takiej firmy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że firma windykacyjna pobierze wynagrodzenie niezależnie od wyniku prowadzonej windykacji. Może być więc tak, że nie odzyskamy swojego długu i do tego będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty związane z zapłatą za nieudaną windykację. Kolejną ważną informacją jest również to, że jeżeli windykacja prowadzona przez firmę zewnętrzną zakończy się sukcesem, a firma ta posiada wewnętrzną kancelarię prawną, to na mocy ustawy o terminach płatności, odzyska również własną prowizję od dłużnika.

Etapy windykacji

 1. Naturalnie pierwszym etapem jest powstanie zobowiązania wynikające z niezapłaconych należności w określonym terminie.
 2. Postępowanie polubowne – tak nazywa się proces, podczas którego wierzyciel samodzielnie próbuje odzyskać pieniądze od dłużnika. Głównym narzędziem do tego jest zazwyczaj korespondencja mailowa informująca o wezwaniu do zapłaty lub kontakt telefoniczny. Wierzyciel sam określa termin zapłaty. Na tym etapie zazwyczaj dochodzi do porozumienia miedzy wierzycielem i dłużnikiem oraz do spłaty dłużnych należności. Dłużnik musi uznać swój dług i zobowiązać się do jego spłaty, aby ugoda weszła w życie. Wierzyciel może rozłożyć dług na raty.
 3. Postępowanie sądowe–  dochodzi do niego w sytuacji, kiedy nie udało się zawrzeć ugody, bo dłużnik nie zgodził się na jej warunki lub nie ma z nim żadnego kontaktu. Należy pilnować terminów – zobowiązanie nie może ulec przedawnieniu. Postępowanie sądowe jest wszczynane, aby zaistniała możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego wierzyciel może podjąć dalsze kroki, aby ubiegać się o zwrot zobowiązań.
 4. Postępowanie klauzulowe – to postępowanie odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela w celu uzyskania klauzuli wykonalności. Wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.
 5. Postępowanie egzekucyjne – gdy złożymy wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Skutkiem takiego postępowania jest najczęściej odzyskanie przez wierzyciela kwoty, która mu się należy. W takiej sytuacji dłużnik ponosi dodatkowe koszty egzekucyjne, w związku z czym kwota, którą musi zapłacić wzrasta.

 

Windykacja prowadzona przez firmę windykacyjną

O zaletach outsorcingu pisaliśmy już niejednokrotnie. Warto zapoznać się z ofertą firm windykacyjny przed podjęciem decyzji jakie kroki podejmiemy w sprawie windykacji.

Decydując się na usługę firmy windykacyjnej mamy pewność, że wszelkie kwestie związane z odbiorem zobowiązań zostaną wykonane przez firmę w naszym imieniu. Firma zajmuje się również często żmudnymi, czasochłonnymi i przede wszystkim trudnymi do wykonania czynnościami, takimi jak weryfikacja miejsca zamieszkania dłużnika, zameldowania, ocena możliwości jego odzyskania długu. Równie ważny jest czas działań. Wiedzą, że szybkość działania ma ogromne znaczenie, bowiem to wtedy szansa na odzyskanie długu jest największa. Szacuje się, że skuteczność firm windykacyjnych oscyluje na poziomie 40 – 85%.

 

5.00 śr ocena (99% wynik) - 5 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...