Loading Posts...
inhalator ventolin 200 ml €49.32

Prawo budowlane to temat, który dotąd był pomijany na naszym blogu. Jest to jednak interesująca dziedzina i z pewnością zainteresuje wielu naszych czytelników. Zapraszamy po garść istotnych informacji dotyczących prawa budowlanego na rok 2017 i 2018!

 Zmiany w prawie budowlanym od 2017 r.

Zacznijmy od omówienia zmian, jakie weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Głównym celem zmian było polepszenie otoczenia warunków prawnych przedsiębiorców. Ustawa wprowadza także znaczne ułatwienia dla inwestorów.

Zmiany dotyczyły m.in. zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwoleń na budową lub zgłoszenia. Został skrócony (z 30 do 21 dni) termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszonej budowy. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli właściwy organ w ciągu 21 dni nie zajmie swojego stanowiska w tej sprawie, inwestor  może przyjąć, że organ ten nie wyraził sprzeciwu i rozpocząć swoje działania (jest to tzw. milcząca zgoda).  Jest to korzystna zmiana dla wszystkich – skrócenie czasu oczekiwania oznacza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac, w dodatku brak reakcji można uznać za zgodę. Analogiczne zmiany są przewidziane w procedurze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zostały skonkretyzowane zapisy obejmujące instytucje istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. W nowelizacji zostało wyszczególnione, że za istotne nie można uznać odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Szereg zmian dotyczy także pozwoleń na budowę. W znowelizowanej ustawie powiększono katalog robot budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie. Są to m.in. naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 metrów, wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 czy zjazdy z dróg krajowych oraz zatoki parkingowe na tych drogach. Po szczegółowe zapisy najlepiej sięgnąć na stronę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowy twór Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Chociaż mamy połowę wakacji i nikt jeszcze nie myśli o nowym roku, już dziś warto zapoznać się ze zmianami, jakie nadejdą w 2018 r. 1 stycznia wejdą w życie przepisu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Czym właściwie jest KUB? To temat mogący zająć cały oddzielny artykuł i na pewno do tego tematu wrócimy. Najprościej rzecz ujmując, KUB ma być aktem prawnym, regulującym wszystkie kwestie związane z planowaniem przestrzennym i uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Jak podaje samo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, cele KUB to przede wszystkim:

  • przywrócenie i zapewnienie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej oraz nadzoru i publicznej kontroli nad polityką przestrzenną na wszystkich poziomach planowania,
  • poprawa przewidywalności i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych (źródło: https://mib.gov.pl/files/0/1797328/KUB.pdf).

Kodeks ma zastąpić takie akty prawne, jak:

  • ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawę – Prawo budowlane,
  • wszystkie „specustawy”.

KUB wprowadza także nowe pojęcia. Słowo ,,inwestycja” będzie oznaczać będzie nie tylko roboty budowlane, ale i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego a także zmianę zagospodarowania terenu. Z kolei termin ,,zgoda inwestycyjna” będzie obejmował pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, decyzję o warunkach zabudowy a także decyzję o podziale nieruchomości wydawaną przez organy administracji inwestycyjnej (starostę lub wojewodę).

Przepisy mają wchodzić w życie etapami. Pierwszy z nich obejmować ma regulować kwestie dotyczące obywateli, ma zawierać uproszczenia oraz ułatwienia w inwestowaniu. KUB ma mieć jednak wpływ również na drogi, lotniska, linie kolejowe, sieci energetyczne, obiekty przeciwpowodziowe.

Zmienią się także podmioty wydające decyzje, pozwolenia na budowę. Obecnie jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub wojewoda – w zależności od wniosku. Planowane zmiany dzielą zgodę  inwestycyjną na ,,mniej i bardziej skomplikowane”. O tych pierwszych ma decydować starosta (bądź prezydent miasta), o tych drugich – wojewoda. Wprowadzona zostanie również tzw. zgoda inwestycyjna, która zastąpić ma obecne:

  • pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenia z projektem budowlanym,
  • zgłoszenia ,,zwykłe” zamiaru budowy,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości od 2018 r.

W KUB mają się także pojawić nowe definicje budynku i budowli używanych w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości.  Jak będą  brzmieć? Tego na razie nie wiadomo. Projekt KUB nadal jest podczas tworzenia, a ukończenie prac nad kodeksem planowane są na grudzień 2017. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego właściwie mają powstać nowe definicje budynku i budowli? Pomysłodawca tego rozwiązania, poseł Grzegorz Furgo twierdzi, że potrzebne jest skonkretyzowanie owych definicji, aby uniemożliwić swawolę interpretacyjną, która z kolei przyczyniać się może do omijania bądź łamania prawa.

Z drugiej strony ma to także być ułatwienie dla podatników, ponieważ odnotowywane są liczne problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w górnictwie, telekomunikacji czy energetyce.

Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się, gdy zostanie zaprezentowany ukończony Kodeks urbanistyczno-budowlany. Już dziś jednak bardzo nas ciekawi, jakie zdanie na ten temat mają nasi czytelnicy?

 

5.00 śr ocena (99% wynik) - 17 liczba głosów

Show 7 comments

7 września, 2017
0

Jako, że jestem aktualnie w temacie budowlanym przyznam, że wszystko co najważniejsze zostało bardzo starannie zebrane w jedną całość – za co brawo – bo temat wcale nie jest lekki i do poduszki.
Niestety w moim odczuciu biurokracja nadal jest na pierwszym miejscu i mało, który urzędnik stosuje zmiany jakie mamy już od dobrych kilku miesięcy.
Czekam z niecierpliwością na nadchodzący rok i KUB!

7 września, 2017
0

Konkretne, rzeczowe informacje. Miejmy nadzieję, że KUB uprości sprawę.

7 września, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł. Z przyjemnością polecę go moim znajomym, którzy pracują w branży budowlanej i może nawet nie wiedzą, że takie zmiany wchodzą w życie. Jestem bardzo ciekawa, czy planowane zmiany pomogą również ” zwykłemu Kowalskiemu” czy jednak znaczący wpływ będą miały bardziej na dużych deweloperów.

7 września, 2017
0

cieszę się, że taki temat został poruszony na blogu. Czekamy na rok 2018 🙂

8 września, 2017
0

Właśnie szukałam informacji na temat „co już wiemy o zmianach” w prawie budowlanym i trafiłam na ten artykuł i przy okazji z tego co widzę na ciekawy blog, zapisuję do poczytania na wieczór!

26 września, 2017
0

Myślę, że zmiany będą na lepsze. W polskim prawie należy bardzo precyzyjnie konkretyzować definicje, bo jak wiemy drga do swobodnej interpretacyj nie jest długa, a to właśnie sprzyja omijaniu prawa.

4 października, 2017
0

Bardzo ciekawy i analityczny artykuł, który z pewnością powinien przeczytać każdy przedsiębiorca zajmujący się branżą budowlaną i nie tylko.

Leave a Comment

Loading Posts...