Loading Posts...
ventolin i zgaga €5.38

Praktyczne porady dla zakładających spółkę z o.o.

Spółka
Zakładający spółkę

Praktyczne porady dla zakładających spółkę z o.o. ? Mamy coś specjalnie dla Was. Podczas zakładania swojego biznesu zawsze zaczynamy od najważniejszego – pomysłu. To on nas motywuje do dalszej walki  i pozwala na stworzenie czegoś innowacyjnego i opłacalnego. Myśl o dojściu do celu sprawia, że wnikamy coraz bardziej w temat, który wcale nie jest już taki prosty. Jak założyć firmę? Jakie opcje możemy wybrać?

Mamy pomysł – jest już dobry start. Mamy nazwę – chwytliwą, przejrzystą. Wiemy, czym nasza firma miałaby się zajmować. Znalazł się zaufany wspólnik i całkiem dobra księgowa. Odpowiemy więc sobie na pytanie, jak właściwie się za to zabrać i na czym skupić się przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na samym początku warto zweryfikować, czy spółka z o.o. rzeczywiście jest tym, czego szukamy. Jest to forma działalności odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Spółka z o.o. jest samodzielną osobowością prawną i w przypadku ewentualnych problemów finansowych, prywatny majątek członków Zarządu pozostaje bezpieczny. Jednak, w momencie kiedy prowadzona przeciwko spółce egzekucja nie przynosi zamierzonych efektów, Zarząd solidarnie odpowiada za wszystkie wierzytelności. Sam wkład w kapitał zakładowy jest niewielki, musi wynosić minimum 5 tys. złotych, a do zawarcia umowy spółki wystarczy oświadczenie o istnieniu wkładu pieniężnego bądź niepieniężnego (aportu).

Takie warunki wyglądają całkiem zachęcająco, prawda? Przejdźmy zatem dalej.

Formalności w kilku krokach:

Umowa spółki

Umowa powinna zawierać nazwę, siedzibę, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności, wartość i ilość udziałów rozdzielonych pomiędzy wspólników, o ile tacy występują, wraz z ich danymi osobowymi oraz ewentualny czas trwania danej spółki. Umowa sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Alternatywną i tańszą formą zakładania spółki jest rejestracja w systemie teleinformatycznym według wzoru umowy. W momencie zawiązania umowy mamy już istniejącą spółkę z o.o. w organizacji. Na pewno nie jeden artykuł na moim blogu specjalnie dla zainteresowanych, zostanie poświęcony przybliżeniu tej formie rejestracji.

Wniesienie kapitału zakładowego

Tak jak wspomniane jest wyżej, kapitał zakładowy powinien wynosić min. 5 tys. złotych przy wartości jednego udziału nie mniejszej niż 50zł. W przypadku aportu określa się go szczegółowo w umowie spółki.

Powołanie zarządu

Zarząd powołuje się uchwałą, chyba że umowa stanowi inaczej, a jego członkiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Od kandydata wymaga się oświadczenia o niekaralności, co oznacza, iż nie mógł być wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem za wykroczenia wskazane w Kodeksie karnym i Kodeksie spółek handlowych. W przypadku spółki jednoosobowej niezbędna są dane wspólnika oraz wzmianka o tym, że jest on jedynym wspólnikiem.

Zgłoszenie spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznym przed zatrudnieniem pierwszego pracownika, jeżeli tacy mają być zatrudniani.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

W celu prawidłowej rejestracji, do odpowiedniego oddziału KRS składamy niezbędne dokumenty:

  • wypełnione wnioski rejestrowe i załączniki,
  • umowa spółki, wypis aktu notarialnego w przypadku tradycyjnej umowy,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej. Dla spółek rejestrowanych drogą tradycyjną jest to 500zł plus opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100zł. Tutaj znów wygrywa rejestracja w trybie S24 – dla spółek zawiązywanych w ten sposób opłata wynosi 250zł,
  • dokument świadczący o powołaniu zarządu,
  • lista nazwisk wspólników oraz ich adresów,
  • lista adresów członków zarządu,
  • dokument świadczący o wniesieniu kapitału zakładowego.

Wszystkie wnioski układamy według kolejności jaką wskazują załączniki. Po ich złożeniu na pewno musimy uzbroić się w cierpliwość i zająć chociażby dopracowaniem biznes planu.  Podjęcie decyzji przez sąd może trochę potrwać. Po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, Sąd przekazuje dane nowej spółki do poszczególnych urzędów oraz zostaje nadany numer NIP i REGON. Cały proces rejestracji spółki zajmuje około 7 dni, można zoptymalizować ten czas do jednego dnia dzięki rejestracji w trybie S24.

Wygląda skomplikowanie? Wbrew pozorom istnieją podmioty, które z chęcią przejdą przez cały proces za nas. Warto zgłosić się do specjalistów, którzy udzielą porad, dopilnują formalności, postoją w kolejce w urzędzie. Możliwość rejestracji przez Internet – S24 jest wygodnym rozwiązaniem, jeszcze wygodniejszym może okazać się również zakup gotowej spółki. Outsourcing pozwala skupić się na istotnych konkretach.

Moja rada? Warto od samego początku rejestrować się w systemie ePUAP. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe przez Internet. Urzędy lepiej postrzegają przedsiębiorców korzystających z platformy, a lepiej będzie skorzystać z ich przychylności.

W przyszłym życiu spółki trzeba przygotować się na podwójne opodatkowanie oraz obowiązkowe coroczne składanie sprawozdań finansowych. Niezbędne jest prowadzenie pełnej księgowości. Jeżeli więc decydujemy się na tego typu przedsiębiorstwo, warto dobrze przygotować się na jego nadejście, otoczyć kompetentnymi osobami i wybierać najlepsze z możliwych rozwiązań.

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Show 2 comments

[…] Praktyczne porady dla zakładających spółkę z o.o. […]

24 marca, 2020
0

Dzień dobry,
Pani Kingo miałbym do Pani pytanie, ponieważ próbuje znaleźć interpretację do pewnego zdarzenia, ale nie udaje mi się to…. A sprawa wygląda mianowicie:

3 lata temu prezes zarządu udzielił pożyczki w spółce z. o.o. w kwocie powyżej 10 tysięcy zł, pożyczka zostanie spłacona w kwietniu lub maju tego roku.

Po spłaci pożyczki, spółka udzieli mu pożyczki w kwocie 25 000 zł. Czy po okresie pół roku spółka może umorzyć pożyczkę dla niego, jeżeli tak to z jakimi konsekwencjami podatkowymi będzie się to wiązać.

Leave a Comment

Loading Posts...