Loading Posts...
como tomar ventolin 4mg €131.25

Jakie są wymagania BHP w pracy przy komputerze?

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Często pomijamy zasady BHP w pracy przy komputerze na rzecz „cięższych zajęć”. Jakie wymagania należy spełnić, aby środowisko pracy odpowiadało standardom?

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Szczególnie w miejscach, gdzie wykonywane są ciężkie prace, w halach produkcyjnych, na budowach, wymagania dotyczące bezpieczeństwa są na pierwszym miejscu. Należy pamiętać, że takie same prawa posiadają pracownicy biurowi.

Przepisy zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dotyczy wszystkich zatrudnionych osób, które użytkują w pracy monitor przez co najmniej 4 godziny dziennie. Poniżej elementy środowiska pracy, na które należy zwrócić uwagę:

  • Przerwy

Należy zadbać o to, żeby pracownik miał możliwość zmiany rodzaju wykonywanej pracy co godzinę, tak aby mógł zmienić pozycję ciała, rozprostować plecy. Jeżeli stanowisko wymaga stałego przebywania przed komputerem, po każdej godzinie pracy należy się 5 minut przerwy. Każda przerwa wliczana jest do normalnego czasu pracy i nie może być w żaden sposób odliczana od wynagrodzenia.

  • Okulary korygujące

Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty zakupu okularów korygujących oraz wymiany szkieł. W obu przypadkach warunkiem zwrotu kosztów jest potwierdzenie konieczności posiadania okularów przez lekarza medycyny pracy. Często badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są przed objęciem danego stanowiska oraz okresowo. Kwota, jaką pracownik może przeznaczyć na zakup okularów określana jest w przepisach wewnętrznych firmy. Powinna być na tyle wysoka, aby móc pokryć realne koszty zgodne z zaleceniami lekarza. W przypadku, gdy pracownik zdecyduje się na zakup oprawek droższych, których cena wykracza poza ustalane maksimum, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu całości kwoty.

Należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany zarówno do zakupu pierwszych okularów korekcyjnych, jak i późniejszych ewentualnych wymian tylko w przypadku, kiedy jest to konieczne i potwierdzone badaniami.

  • Ergonomia stanowiska pracy

Stanowisko pracy:

– odległość między pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 – 75 cm,

– sąsiadujące monitory powinny znajdować się w odległości 60 cm od siebie,

– odległość między pracownikiem a tyłem innego sąsiedniego monitora powinna wynosić 80 cm,

– na każdego pracownika powinny przypadać 2 m2 wolnej przestrzeni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia,

– znaki na ekranie komputera powinny być czytelne i wyraźne, obraz stabilny, a sam ekran wyposażony w odpowiedni filtr,

– oświetlenie oraz dopływ światła dziennego powinno być dostosowane w taki sposób, aby nie odbijać się od jasnych płaszczyzn, czy ekranu monitora.

Wymiary stołu:

– wysokość stołu powinna pozwolić na swobodną pozycję pracownika z zachowaniem kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,

– wysokość stołu powinna pozwalać na zachowanie odpowiedniego kąta obserwacji ekranu monitora w zakresie 20–50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), a górna krawędź ekranu monitora nie może znajdować się powyżej oczu pracownika,

– stół powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne korzystanie ze wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie oraz na dostęp do niezbędnych narzędzi pracy,

– klawiatura komputera powinna być ustawiona minimum 10 cm od brzegu stołu oraz powinna stanowić osobny element wyposażenia stanowiska pracy,

– przestrzeń pod stołem powinna być swobodna, tak aby kolana nie dotykały blatu.

Fotel:

– powinien mieć zachowaną dostateczną stabilność przez wyposażenie w podstawę co najmniej 5-podporową z kółkami jezdnymi,

– wymiary oparcia i siedzenia powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

– możliwość regulacji wysokości siedzenia w zakresie 40–50 cm, licząc od podłogi,

– możliwość regulacji wysokości oparcia oraz pochylenia oparcia,

– siedzenie i oparcie powinny być wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego nóg,

– możliwość obrotu o 360°,

– powinien posiadać podłokietniki.

  • Opieka zdrowotna

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej, m.in. badań kontrolnych.

Pracodawca jest zobowiązany do oceny warunków pracy zgodnie z § 5 ust. 1 ustawy pod względem:

  • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań BHP,
  • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
  • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,
  • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,
  • obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Treść ustawy:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

4.00 śr ocena (83% wynik) - 4 liczba głosów

Show 5 comments

10 października, 2017
0

W wielu firmach kwestia zachowania względów bhp w biurze i przy pracy przed komputerem wygląda różnie. Teoria swoje, a praktyka swoje, choć wiadomo, należałoby jak najbardziej dążyć do tego, by zachować wszystkie powyższe zasady.

27 listopada, 2017
0

Zachowanie wszystkich tych zasad jest na pewno ciężkie, sam się dowiedziałem o nich niektórych dopiero po przeczytaniu tego artykułu. Na przyszłość będę wiedział i mam zamiar wybrać się na kurs BHP. A w sumie to nigdzie nie wybierać, tylko go odbyć w łóżku w domu.

21 marca, 2018
0

Dziękuję pięknie za artykuł – szukałem czegoś podobnego. Wytyczne są bardzo precyzyjne, chociaż odnoszę wrażenie, że większość przedsiębiorstw niezupełnie ich przestrzega…
Serdeczne pozdrowienia!

3 kwietnia, 2018
0

Bardzo ciekawy materiał. Niestety wiele firm nie przestrzega podanych zasad, co odbija się na pracownikach. Myślę, że warto zatrudnić firmę zajmującą się BHP, by ta poświęciła sto procent uwagi wszystkim kwestiom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.

6 listopada, 2018
0

Obecnie przestrzeganie zasad BHP w firmach ktore zatrudniają osoby do prac przy komputerze zmienia się na lepsze. Jeszcze jakiś czas temu dbanie o BHP sprowadzało się do dbania o dokumentację oraz o przeprowadzanie wymaganych prawem szkoleń.
Zauwyżłem zmianę na plus w wielu firmach które staraja się przestrzegać wszystkich wymogów bezpiecznej pracy przy komputerze.

Leave a Comment

Loading Posts...