Loading Posts...
koriscenje ventolin pumpice €44.28

Feedback czyli konstruktywna informacja zwrotna

Pracownicy zazwyczaj traktują krytykę bardzo personalnie i negatywnie. Problem najczęściej tkwi w sposobie jej przekazania. Finalnie krytyka powinna zawierać ocenę zarówno dobrych, jak i złych zachowań. W celu ułatwienia relacji z zatrudnionymi i uzyskania lepszych efektów w pracy, warto zapoznać się z istotą informacji zwrotnej oraz poznać kilka jej technik.

Czym jest feedback?

Informacja zwrotna, czyli feedback (ang.), jest przekazaniem względem pracowników odczuć oraz spostrzeżeń, bez elementów oceny. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, co pracownik powinien zmienić, a co robi dobrze. Może być przekazywana przez każdego ze współpracowników. Istotne jest, aby opinia wpłynęła na rozwój osobisty, a osoba, której dotyczy, zachowała poczucie wartości i pewność siebie. Dlatego tak ważne jest, aby feedback był poprawnie dostosowany do odbiorcy.

Podstawowe zasady udzielania informacji zwrotnej

 • Należy skupić się na obserwacjach, spostrzeżeniach i uniknąć tworzenia wniosków;
 • Najlepiej rozmawiać o tym w cztery oczy, szczególnie kiedy mamy na celu poprawę działań pracownika;
 • W procesie feedbacku bardzo ważna jest właściwa komunikacja obu stron;
 • Potrzebna jest empatia, otwartość, szacunek oraz cierpliwość;
 • Należy uważać na blokady komunikacyjne, a w szczególności: nakazywanie, polecanie, ostrzeganie, grożenie i moralizowanie;
 • Ocena pracownika powinna opierać się na faktach oraz jego rzeczywistych osiągnięciach.

Techniki feedbacku

Do technik feedbacku zalicza się wiele metod, jednak najczęściej i najchętniej używanym feedbackiem jest tak zwany model kanapkowy, który składa się z trzech podstawowych etapów:

 • Pozytywna informacja – jej celem jest pochwała. Najlepiej, aby składała się z 2 czy 3 elementów;
 • Co poprawić? – na tym etapie należy – przy zachowaniu pozytywnego wydźwięku – wskazać, co osoba, której dajemy feedback ma zmienić w swojej pracy;
 • Pozytywna informacja – 3 etap jest zakończeniem feedbacku, które powinno zawierać słowa wsparcia, być autentyczne.

Niewątpliwym atutem opisywanego modelu jest to, że jest on nastawiony na rozwiązanie problemu oraz zmotywowanie odbiorcy. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, którym zależy na dobrych stosunkach pomiędzy pracownikami. Niestety człowiek najlepiej zapamiętuje początek i koniec komunikatu, co w psychologii funkcjonuje jako efekt pierwszeństwa i świeżości, dlatego ta metoda często może okazać się nieskuteczna.

Drugą, równie popularną metodą jest nieco bardziej skomplikowana technika: Zacznij, Przestań, Kontynuuj (Start, Stop, Continue). Podobnie jak model kanapkowy, składa się z trzech etapów:

 • Co pracownik powinien przestać robić?
 • Co powinien zacząć praktykować?
 • Co chciałby kontynuować?

Technika ta wymaga zdecydowanie więcej dialogu z pracownikiem, niż wyżej opisywany model kanapkowy.

Słów kilka na podsumowanie

Poprawne posługiwanie się feedbackiem jest dość trudnym wyzwaniem. Na pewno łatwiejszy będzie wówczas, gdy nasze relacje z danym pracownikiem są mniej oficjalne i raczej pozytywne. Warto dawać informację zwrotną ludziom wtedy, gdy zrobią coś dobrze lub gdy postąpią niewłaściwie. Należy też pamiętać o wyżej wspomnianych metodach skutecznego feedbacku oraz o kilku poniższych wskazówkach:

 1. Przedstawmy fakty pracownikowi;
 2. Skupmy się na konkretnym zachowaniu pracownika, nie na jego osobie;
 3. Rozmawiajmy tylko o sprawach związanych z pracą;
 4. Informujmy o tym, jak konkretne zachowanie wpływa na wyniki, zespół i wydajność pracownika;
 5. Jeśli feedback ma charakter negatywny, powinien zawierać wskazówki, które pozwolą na poprawę zachowania pracownika.

Rozmowa to klucz do poprawnych relacji między pracownikami, a także na stopie pracodawca – pracownik. Dzięki metodom informacji zwrotnej możemy skutecznie je poprawić! Zapraszamy również do zapoznania się z podobnymi artykułami na naszej stronie:

Podstawowy Savoir Vivre w biznesie.

Pracownicy – jak nimi zarządzać i motywować ich do pracy?

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...