Loading Posts...
inhalator albuterol bez rx €101.83

W jaki sposób najlepiej określić 5 najbardziej biznesowych miast na świecie? Jest to trudne zadanie, dlatego odpowiednim krokiem będzie powołanie się na specjalistów, tj. Indeksu Globalnych Centrów Finansowych (ang. Global Financial Centres Index).

Miasta na całym świecie analizowane są w oparciu o pięć podstawowych grup czynników:

Global Financial Centres Index

Otoczenie biznesowe Kapitał Ludzki Infrastruktura Rozwój sektora finansowego Reputacja
Stabilność politycznai praworządność Dostępność wykwalifikowanego personelu Wybudowana infrastruktura Wielkość klastrów branżowych Rodzime marki
Środowisko instytucjonalne i regulacyjne Elastyczny rynek pracy Infrastruktura teleinformatyczna Dostępność kapitału Poziom innowacji
Środowisko makroekonomiczne Edukacja i rozwój Infrastruktura transportu Płynność rynku Różnorodność i atrakcyjność kulturowa
Wysokość podatków Jakość życia Podtrzymywany rozwój Wydajność gospodarki Porównanie z innymi centrami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie /www.luxembourgforfinance.com

Najnowszy raport z rankingu ukazał się w sierpniu 2017 r. i wyniki są następujące:

  1. Londyn (Anglia)
  2. Nowy York (Stany Zjednoczone)
  3. Hongkong (Chiny)
  4. Singapur
  5. Tokio (Japonia)

W globalnym zestawieniu największych centrów finansowych świata na pierwszym miejscu utrzymuje się Londyn od kilku lat. Pomimo, że stolica Anglii straciła 5 pkt w ratingu względem poprzedniej edycji zestawienia, to udało jej się utrzymać pozycję lidera. Różnica pomiędzy Londynem, a Nowym Jorkiem, który zajął drugie miejsce, jest niewielka i wynosi zaledwie jeden punkt. Możliwe, że wskutek Brexitu wkrótce to stolica USA zajmie pierwsze miejsce. Pozostałe miasta w pierwszej piątce, czyli Singapur, Hong Kong i Tokio również utrzymuje swoje wysokie pozycje już od kilku lat. Jakie mogą być przyczyny dominacji tych miast?

Londyn (Anglia)

Stolica Wielkiej Brytanii i Anglii, największe miasto kraju, położone w jej południowo-wschodniej części. Trzecie co do wielkości miastem Europy po Moskwie i Stambule; największe miasto Unii Europejskiej – a w każdym razie będzie nim do 30.03.2019 r.

Co sprawia, że Londyn jest tak atrakcyjny biznesowo? Przede wszystkim, w Londynie swoje siedziby ma wiele banków, domów maklerskich, firm konsultingowych oraz ponad 100 filii banków zagranicznych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych (Merrill Lynch), Szwajcarii (UBS) i Hiszpanii (Banco Santander). Londyn jest także najważniejszym na świecie rynkiem usług ubezpieczeniowych, w tym siedzibą korporacji Lloyd’s of London (jedynaj na świecie firma ubezpieczająca statki i inwestycje morskie).

Londyn jest  także największym ośrodkiem przemysłowym Wielkiej Brytanii, zlokalizowane są tam centrale wielkich koncernów przemysłowych, takich jak Shell i British Petroleum, a także dziesiątki filii i przedstawicielstw firm ze Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej i Dalekiego Wschodu.

Nowy York (Stany Zjednoczone)

Najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy to także siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nowy York to ważny ośrodek bankowości i finansów, sprzedaży detalicznej, handlu światowego, transportu, turystyki, rynku nieruchomości, ubezpieczeń, nowych i tradycyjnych mediów, teatru, mody, a także sztuki w Stanach Zjednoczonych.

W 2009 r. obszar metropolitalny Nowego Jorku wytworzył produkt miejski brutto o wartości 1135 miliardów dolarów, co świadczyło o tym, że obszar ten stanowi największą regionalną gospodarkę w Stanach Zjednoczonych

Nie można także nie wspomnieć o Wall Street, czyli ulicy skupiające główne instytucje finansowe USA, wśród nich Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE), NASDAQ, AMEX – Amerykańską Giełdę Papierów Wartościowych, NYMEX – Nowojorską Handlową Giełdę Papierów Wartościowych, NYBOT – Nowojorską Komisję Handlu.

Hongkong (Chiny)

Gospodarka Hongkongu ma najlepszy na świecie Wskaźnik Wolności (miernik odzwierciedlający restrykcyjność przepisów oraz zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata, publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation).

Hongkong, przy zaludnieniu 7 mln, posiada jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu i importu na mieszkańca. W Hongkongu nie ma określonej minimalnej płacy. Zarobki często uwarunkowane są sprzedażą i popytem na dany produkt.

Miasto cechuje się także wyjątkowo wysoko rozwiniętym przemysłem przetwórczym. Główne gałęzie to:

  • odzieżowy,
  • włókienniczy (głównie bawełniany i dziewiarski),
  • elektroniczny,
  • chemiczny
  • stoczniowy (remont i złomowanie statków).

Ponadto znajdują się tu zakłady naprawcze samolotów oraz wytwórnie filmowe.

Singapur

Singapur to miasto-państwo położone w południowo-wschodniej Azji. Podstawą gospodarki są usługi, które stanowią aż 68,7% PKB. Singapur jest największym ośrodkiem finansowym, handlowym i bankowym w Azji Południowo-Wschodniej. Działa tutaj 170 banków, z czego ok. 120 zagranicznych oraz 80 towarzystw ubezpieczeniowych.

Bardzo rozwiniętą gałęzią przemysłu w Singapurze jest także przemysł elektroniczny. W Singapurze wytwarza się rocznie połowę światowej produkcji dysków twardych. Na wysokim poziomie stoi także przemysł fotooptyczny, medyczny, produkujący aparaturę kontrolno-pomiarową, rafineryjny, mechaniczny oraz chemiczny.

Tokio (Japonia)

Tokijska Giełda Papierów Wartościowych jest drugą co do wielkości na świecie pod względem rynkowej wartości zarejestrowanych akcji: 4,99 bilionów dolarów amerykańskich. Wielkie banki, firmy handlowe i ubezpieczeniowe, światowe targi przemysłowe. W przemyśle wytwórczym największy udział ma poligrafia (ok. 16%), produkcja środków transportu (12%), elektronika (11,5%), produkcja maszyn elektrycznych (7,9%) oraz produkcja innych maszyn (7,7%).

5.00 śr ocena (99% wynik) - 2 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...