Loading Posts...

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Prowadzenie firmy niewątpliwie wiąże się z przychodami finansowymi. Jednak, planując rozpoczęcie działalności, musisz być świadomy, że własny biznes oznacza również ponoszenie różnego rodzaju kosztów. Niektóre z nich należy uregulować już na samym początku istnienia firmy.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dobrą wiadomością jest fakt, że zarówno uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak i zgłoszenie się jako podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym są bezpłatne.  Oznacza to, że samo założenie działalności gospodarczej nie wymaga uiszczenia żadnych opłat.

Opłaty administracyjno-skarbowe

Największym obciążeniem dla przyszłych przedsiębiorców jest ZUS, który generuje regularne, obowiązkowe opłaty. Jednak zanim rozpoczniesz rozliczanie się z pełnych składek, przez pierwsze 2,5 roku możesz liczyć na obniżone wymagania finansowe. Po pierwsze, dzięki wprowadzeniu „ulgi na start”, określonej w Konstytucji Biznesu, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Należy pamiętać, że ulga nie obejmuje ubezpieczeń zdrowotnych. Kolejno, rozpoczyna się 2-letni okres tzw. „małego ZUS-u”, podczas którego wysokość składek nie przekracza ¼ całościowego wymiaru kosztów. Zakończenie tego okresu jest równoznaczne z rozpoczęciem opłacania składek w pełnej wysokości.

Podatek dochodowy 

Państwo opodatkowuje dochody prowadzonych firm. Dochód rozumie się jako przychód (czyli wszystkie zyski, które wpływają do firmy) pomniejszy o wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania tego przychodu. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą masz obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jest on pobierany w formie zaliczek, wpłacanych do Urzędu Skarbowego, co miesiąc lub raz na kwartał.

Lokal, księgowość oraz inne koszty

Aby móc prowadzić działalność, musisz ją zarejestrować pod danym adresem. W takim wypadku warto skorzystać z usług wirtualnego biura. Kolejną kwestią jest księgowość. Rozpoczynając własny biznes można rozliczać się samodzielnie, jednak dla początkujących przedsiębiorców może to sprawiać trudności, dlatego mimo dodatkowej opłaty, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego. Pozostałe koszty mogą wynikać ze specyfiki konkretnej działalności.

Warto rozważnie prowadzić firmowy budżet i mieć na uwadze, że zdarzają się sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, a które mogą wymagać dodatkowych nakładów finansowych. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych blogach:

Spółka cywilna vs spółka akcyjna

Przedsiębiorstwo a firma

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Show one comment

2 stycznia, 2021
0

Opłaty są szczególnie dotkliwe szczególnie na początku prowadzenia działalności i wtedy też przydatna jest każda pomoc, nawet w postaci finansowania zakupów. Gdy obrót firmy zacznie się zwiększać dobija nas już głównie podatek dochodowy. Pozdrawiam!

Leave a Comment

Loading Posts...